ביטוח צד ג' לבית משותף

לקוחות יקרים,
אנו שמחים להודיעכם שהחל מיום 01/10/17, הוחלף ספק האינסטלציה בפוליסות ועד הבית שבהסדר. בכל נזק צנרת חדש החל מיום 01/10/17 הנכם מתבקשים לפנות לספק החדש ״אפיקי מרום״ בטלפון 03-9310201. לתשומת ליבכם המוקד פעיל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

למה צריך ביטוח צד ג' לבית משותף?

שטחי הבית המשותף (חדר המדרגות, כניסות, חצר, גג ועוד) פתוחים ונגישים לכל. במקרה של פגיעה, מוות חס וחלילה או נזק לרכוש פרטי בתחומי ובמתקני הבית המשותף, כל דייר בבניין המשותף חשוף לתביעה משפטית. על כן קיים ביטוח צד ג׳ לבית משותף. ביטוח אשר מגן על דיירי הבניין ובעלי הדירות כולם, מפני תביעות של צדדים שלישיים שיכולים להסתכם במאות אלפי ואפילו מיליוני שקלים. דיירי הבית מוגדרים כצד ג׳ וחברת הביטוח מתחייבת לטפל בכל תביעה שתוגש נגד דיירי הבית מתחילתה ועד סופה. בעלות מינימלית של החל מ-65 ₪ לדירה לשנה ניתן לרכוש כיסוי בגובה 5,000,000 ₪

מה כולל ביטוח צד ג'?

ליווי וטיפול משפטי מלא צוות מקצועי מרגע קבלת התביעה ועד סיום ההליכים המשפטיים.

סכומי ביטוח גבוהים של 5,000,000 ₪ למקרה ולתקופה (ניתן להגדיל עד ל-20,000,000 ₪) השתתפות עצמית של 2,500 ₪ .

אפשרות לרכוש הרחבות לביטוח שיכלול כיסוי לשטחים מסחריים, מכפילי חנייה, חדר כושר, בריכה, ג'קוזי, סאונה, מתקני משחקים.

פוליסה כוללת הרחבה לחדר אירועים בבניין, במידה ויש כזה, ללא תוספת תשלום!

פרמיה החל מ-65 ₪ לדירה לשנה (פרמיית מינימום 10 דירות).

למה בר-עוז?

  • יתרון לגודל – בר-עוז מרכז לביטוח בתים משותפים מבטחת, מדי שנה, עשרות אלפי בתים משותפים בביטוחי צד ג'.

  • הניסיון המצטבר, המומחיות בתחום ביטוח בתים משותפים והשירות הזמין לוועדי בתים משותפים, הקנו לבר-עוז את מעמדה כיום כסוכנות המובילה בארץ לביטוח הבית המשותף.

ביטוח בית משותף: חשוב לדעת

הביטוח כפוף לפקודת הנזיקין משנת 1968 לפיה עוולות אזרחיות שעושה אדם כלפי אדם או חברה במעשה או במחדל. העוולות החשובות ביותר מבחינת דיני הביטוח הן עוולות הרשלנות והפרת חובה שבחוק פוליסות הביטוח המבטחות את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי נזק לצד שלישי, ומבטחות בין היתר את אחריות המבוטח אם פעל ברשלנות או שהפר הוראה חוקית. ההסבר לפקודת הניזיקין בהתאם לביטוח צד ג' לבית משותף, הינו שדייר/אורח/עובר אורח יכול, רשאי וזכאי להגיש תביעה כנגד הבית המשותף כולל בעלי הדירות ודייריו, באם נגרם נזק לרכושו הפרטי ו/או לגופו בשטח הרכוש המשותף, אולם יהיה עליו להוכיח רשלנות מצד המבוטח שבגינה נגרם לו הנזק.
לדוגמא: ילד קטן רץ בחניה של הבניין, נופל ושובר את הרגל כי השרוכים בנעליו היו פתוחים – אין כאן רשלנות מצד המבוטח ולכן גם אם תתקבל תביעה כנגד הבניין – חברת הביטוח תדחה אותה מאחר ואין רשלנות של הבניין.
אך אם ילד קטן ירוץ בחניה של הבניין, ייפול וישבור את הרגל כי נתקע בבור או מפגע/ליקוי לא תקין, יש עילה לתביעה והאשמה ברשלנות מצד הבניין שדייריו לא דאגו לתקן ו/או להסיר המפגע וכתוצאה מכך נפגע הילד.

שאלות ותשובות

כן. אם מקור הנזק הוא הרכוש המשותף ומדובר ברשלנות של הבניין, אזי ביטוח צד ג' יכסה את הנזקים לדירות.

לא. ביטוח צד ג' כשלעצמו, אינו מכסה נזקים שייגרמו לבניין, אלא נזקים שייגרמו לרכוש פרטי שניזוק כתוצאה מהרכוש המשותף.

ביטוח צד ג׳ בסיסי אינו מכסה נזקים שייגרמו כתוצאה מהרכוש המשותף לשטחים מסחריים,אולם ישנה אפשרות לרכוש הרחבה ובכך להיות מוגנים גם במקרה וייגרם נזק לשטח מסחרי. חשובלהבין, ההרחבה הזו לצד ג׳ לא מבטחת את השטח המסחרי עצמו (בדיוק כפי שצד ג׳ בסיסי לרכושהמשותף לא מבטח את הדירה עצמה) אלא מבטחת מקרה בו הרכוש המשותף יגרום נזק לשטחהמסחרי. גם אם לשטח המסחרי יש ביטוח פרטי עדיין חברת הביטוח של השטח המסחרי יכולהלתבוע את דיירי הרכוש המשותף שכן הנזק נגרם מהרכוש המשותף – זה נקרא תביעות שיבוב.

לא. על מנת שחברת הביטוח תוכל לטפל בתביעה במסגרת ביטוח צד ג׳ לבית המשותף,התביעה צריכה להיות כנגד: נציגות הבית המשותף ו/או ועד הבית ו/או נציגי הבית המשותף ו/אודיירי הבניין ו/הבית המשותף.
באם נרכשה פוליסת צד ג׳ הכוללת הרחבת לתביעות אישיות כנגד חברי ועד אזי חברי הוועד מוגנים מפני תביעות אלו במידה ואכן יש רשלנות.

לא. ביטוח צד ג׳ מכסה את ועד הבית כנגד תביעות של אורחים ודיירים, אך אינו מכסהנזקים לרכוש המשותף. ניתן להשוות את ביטוח הבניין לביטוח רכב. מרבית האנשים מבטחים אתרכבם בביטוח צד ג׳ וביטוח מקיף כדי שבמקרה של תאונה יהיה כיסוי כנגד תביעה משפטית מהנפגע(צד ג׳) ופיצוי עבור הנזק התאונתי שנגרם לרכב (מקיף).

לא. ביטוח צד ג' כשלעצמו, אינו מכסה נזקים שיגרמו לבניין כתוצאה משריפה. כיסוי שריפה מכוסה בביטוח מבנה לרכוש המשותף.