ביטוח צד ג' מורחב הכולל חבות אישית לחברי ועד

לקוחות יקרים,
אנו שמחים להודיעכם שהחל מיום 01/10/17, הוחלף ספק האינסטלציה בפוליסות ועד הבית שבהסדר. בכל נזק צנרת חדש החל מיום 01/10/17 הנכם מתבקשים לפנות לספק החדש ״אפיקי מרום״ בטלפון 03-9310201. לתשומת ליבכם המוקד פעיל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

למה צריך ביטוח הכולל חבות אישית לחברי ועד?

בשנת 2012 בוצע תקדים משפטי במדינת ישראל לפיו חבר בוועד הבית יכול להיתבע באופן אישי, מתוקף תפקידו כוועד הבית. התקדים נוצר מאחר ובבניין בירושלים ועד בית החליף דלת של מחסן ראשי ואת הדלת הישנה השאיר עומדת בלובי הבניין. דיירת נכנסה עם בנה ללובי ובזמן שהיא קשרה את העגלה הילד התעסק עם הדלת וזו צנחה עליו ומחצה אותו למוות.
התביעה שהוגשה, הוגשה נגד אותו חבר הוועד באופן אישי (בכתב התביעה נרשם שמו הפרטי ולא "נציגות הבית ו/או ועד הבית" וכו').
ביטוח צד ג' בסיסי לא מכסה תביעות אישיות נגד חבר בוועד הבית באופן אישי, אם הוגשו כלפיו מתוקף תפקידו בוועד ועל כן נוצר הביטוח המורחב.עם רכישת ביטוח צד ג' מורחב, חברת הביטוח תוכל לטפל גם בתביעות שיוגשו נגד חברי ועד הבית באופן אישי.

מה כולל ביטוח צד ג' מורחב?

ליווי וטיפול משפטי מלא צוות מקצועי מרגע קבלת התביעה ועד סיום ההליכים המשפטיים

הביטוח מכסה את חבותם האישית של חברי נציגות הבית המשותף, בגין נזק שאירע לצד שלישי בשל מעשה או מחדל שנעשה על ידם תוך כדי ועקב עיסוקם כחברי נציגות הבית המשותף

למה בר-עוז?

  • יתרון לגודל – בר-עוז מרכז לביטוח בתים משותפים מבטחת, מדי שנה, עשרות אלפי בתים משותפים בביטוחי צד ג'.

  • הניסיון המצטבר, המומחיות בתחום ביטוח בתים משותפים והשירות הזמין לוועדי בתים משותפים, הקנו לבר-עוז את מעמדה כיום כסוכנות המובילה בארץ לביטוח הבית המשותף.

ביטוח צד ג' מורחב: חשוב לדעת

על מנת לרכוש ביטוח לחברי ועד חובה לרכוש ביטוח צד ג' בסיסי היות ומדובר בהרחבה.

שאלות ותשובות

כן. באם נרכשה פוליסת צד ג' הכוללת הרחבה לתביעות אישיות כנגד חברי ועד אזי חברי הוועד מוגנים מפני תביעות אלו במידה ואכן יש רשלנות.

לא. ביטוח צד ג' כשלעצמו, אינו מכסה נזקים שייגרמו לבניין, אלא נזקים שייגרמו לרכוש פרטי שניזוק כתוצאה מהרכוש המשותף.

לא. ביטוח חבות אישית של חברי ועד אינו מכסה מקרים של אי רכישת ביטוח. אנו ממליצים לכל ועד לערוך אסיפה שנתית ולהעלות את נושא עלויות ביטוח מבנה להצבעה מסודרת. באם הוחלט לא לרכוש ביטוח, להוציא פרוטוקול מסודר בנושא ולתייק בתיק הועד. בצורה זו הגנת על עצמך מכל טענה / תביעה עתידית בעת אירוע שריפה מצד דיירי הבניין.