מתנדב לתפקיד ועד הבית? ביטוח ועד בית

חשוב שתכיר את אחריותך להחלטות כחבר ועד הבית

ביטוח ועד בית כל חבר הועד אחראי על פי חוק המקרקעין לתחזק ולנהל את הרכוש המשותף. תפקיד ועד הבית בישראל הינו תפקיד שנעשה בהתנדבות, חברי הוועד נבחרים באסיפת הדיירים ותורמים מזמנם וממרצם לטובת הבית המשותף וכלל הדיירים.

עצם ביצוע התפקיד בהתנדבות אינו אומר שהאדם הנושא בתפקיד ועד הבית פותר אותו מאחראיות למחדלים שנגרמו עקב מעשיו או החלטותיו ואם פעל באופן רשלני. נכון שקיימת הפרדה משפטית בין מוסד "ועד הבית" לבין האנשים הנושאים בתפקיד, אך היא אינה מהווה חסם בפני דייר לקום ולתבוע בתביעה אישית את הנושא בתפקיד במקרים חריגים כמו פעולה בזדון או רשלנות. בנוסף יש גם מקרים של דייר שברצונו לבוא בחשבון עם ועד הבית באופן אישי והוא מנצל את ערוץ התביעה האישית כמהלך לגיטימי.

יש נטייה לחשוב שתביעות אישיות נגד ועדי בתים מתנהלות רק סביב אירועי תאונות ונזק אך יש גם תביעות המוגשות תחת הכותרת "פגיעה פיננסית".

מקרה שלא עשו ביטוח ועד בית – לדוגמא מקרה תביעה בו חברת ניהול ואחזקה תבעה אישית חבר ועד בית על כי הציג מצג שווא וגרם לה הפסדים בסך של כ- 40,000 ₪, המקרה נדון בערכאה משפטית ובסיומו הגיעה להסדר פשרה בו אותו ועד בית שילם מכיסו אלפי שקלים פיצוי לחברת הניהול.

ביטוח בית משותף ברעוז המרכז לביטוח

דוגמאות למה הכרחי ביטוח ועד בית

במקרה אחר תבע דייר את ועד הבית אישית בטענה כי החלטתו להתקין מסתור כביסה לכל אורך הבניין הביא לפגיעה בנוף הנשקף מדירת התובע ובכך הורידה את ערך הדירה, בנוסף תבע אותו דייר עוגמת נפש על כך שאינו יכול יותר ליהנות מהנוף שנשקף מהחלון כבעבר.

חשוב להבין כי תביעה המוגשת כנגד אדם בטענה כי בהיותו חבר ועד הבית פעל באופן שגרם לפגיעה, מובילה את אותו אדם להתנהל מול התביעה לבדו ללא סיוע או תמיכה חיצונית בכוחות עצמו ועל בסיס משאביו האישיים.

אף ועד בית לא מעוניין להיקלע למצב בו הוא נאלץ להתמודד לבד מול תביעה אישית, הפתרון הביטוחי שקיים היום להגנה על חברי ועד בית מפני תביעות אישיות נגדם, מכסה את חבותם של חברי הוועד שהוסמכו כחוק, כלפי צד שלישי בגין נזק פיננסי שאירע לצד שלישי, לרבות דיירי הבית המשותף, בשל מעשה או מחדל תוך כדי ועקב עיסוקם כחברי ועד בית. במקרה שחבר ועד בית נתבע אישית על ידי דייר וברשותו פוליסת ביטוח כזו תיכנס חברת הביטוח בנעליו של חבר הוועד ותנהל את ההגנה כנגד התביעה שהוגשה נגדו.

תפקיד ועד הבית הינו תפקיד חשוב וקריטי להתנהלות של הבניין המשותף. קשה לדמיין כיצד יכולים החיים להתנהל בבית המשותף ללא יד מכוונת של ועד בית פעיל אשר מסדיר ומוודא את אחזקתו התקינה של הבניין. פגיעה במעמדו ובתפקודו של ועד הבית תגרום לאורך זמן לפגיעה באיכות החיים בבניין כתוצאה מאחזקה נמוכה ואי טיפול בנושא גביית דמי ועד בית. גורמים אלו אשר מהווים מאיץ לסכסוכי שכנים.

כדי להגן על חברי ועד הבית ולא להביא למצב בו דיירים חוששים להתנדב לתפקיד לא רק בשל הנטל הכרוך במילוי התפקיד אלה גם בשל החשיפה של ועד הבית לתביעה אישית, חכם יעשו חברי הוועד אם יגנו על עצמם בביטוח לחברי ועד הבית.

למה חשוב לעשות ביטוח ועד בית? 

ביטוח ועד בית נותן הגנה לחברי ועד הבית מפני תביעות אישיות שיכולות להגיע הן מצד הדיירים והן מצד ג' שנפגע בשטחו של הבניין. יש לביטוח הזה חשיבות עליונה וכל בעלי הדירות בבניין לרוב יממנו אותו ביחד.