מה בין ביטוח דירה לביטוח בית משותף ?

יש לי ביטוח דירה למה צריך גם ביטוח לבית המשותף?

הדירה שלנו לרובנו היא הנכס היקר ביותר ולמעשה מהווה את רוב הקניין המשפחתי. במקרה של פגיעה משמעותית בדירה שלנו, הנטל הכספי שעלול להתגלגל לפתחו של התא המשפחתי יהיה גדול משנוכל לשאת בו. לכן ביטוח דירה מפני אסונות כמו הצפת מים, שריפה, פריצה, רעידת אדמה וכד', מגן עלינו מפני היווצרות נטל כספי גבוה ולא צפוי שלא יהיה באפשרותנו לעמוד וכמו כן מבטיח את המשך היציבות הכלכלית של התא המשפחתי במקרה של אסון.

בישראל ישנם כ-1.2 מיליון משקי בית המבוטחים בביטוח דירה, שהם כ-55% ממספר משקי הבית בישראל[1]. האינטרס בהגדלת היקף מבוטחי הדיור בישראל הוא כפול, גם ברמה הצרכנית, לאפשר לאנשים להגן על הנכס המשמעותי ביותר שלהם וגם ברמה הלאומית, במקרה של אסון רחב היקף כמו רעידת אדמה.

דירה בבית שמותף- ברעוז המרכז לביטוח

דירת המגורים אינה עומדת בפני עצמה היות והיא ברוב המקרים מהווה חלק בלתי נפרד  מהבית המשותף.
בית משותף מוגדר כבית מגורים שבו לפחות שתי דירות או יותר.  מטבע הדברים בבניינים משותפים ישנם סיכונים שונים לרכוש המשותף כמו: למעליות, לחדרי המדרגות, לצנרת המים המשותפת, לחדר כושר, לחניון הבניין וכו'. כל אלו הם שטחי הרכוש המשותף, ולהם יש למצוא פתרון ביטוחי משלים לביטוחי הדירות עצמן.

תארו מצב  בו נגרם  לבניין נזק כבד, הדיירים אשר ביטחו את דירתם אמנם יקבלו פיצוי ביטוח עבור דירתם, אך לא יקבלו פיצוי עבור התשתית שניזוקה בתחומי הרכוש המשותף. ייתכן שדיירים אלו  יוכלו לשקם מחדש את הדירה ויש חשש שלא יהיה בידם לעשות כן כיוון  שאין כיסוי ביטוחי למבנה המשותף שלרוב, תשתיות הבניין קשורות בדירות הפרטיות. מעבר לכך יכול להיות מצב בו לדיירים אחרים אין ביטוח דירה כלל ולכן אין בידם את הכסף הדרוש להשתתפות בהוצאות שיקום הרכוש המשותף דבר שיגרום לעקוב רב בשיקום הנזקים של הבניין.

כדי למנוע תלות של דיירים בדיירים אחרים קיים פתרון ביטוח לבית המשותף.

למקרי אסון ונזק למבנה של הבית המשותף. ביטוח הבית המשותף מקנה לדיירים הגנה מרשימה של סיכונים ונזקים אליהם חשופים דיירי הבית המשותף: נזקי צנרת מים, שריפה, פיצוץ בלוני גז, סערה סופה, נזק בזדון ונזקי רעידת אדמה.  ביטוח מבנה לבית המשותף מכסה את החלקים המשותפים של מבנה הבית לרבות חדרי שירותים, חניונים, מקלטים, מבני עזר, חדרי מדרגות, גגות, שערים, גדרות, דלתות כניסה, לוחות חשמל, שמשות ומראות הנמצאות בחלקים המשותפים, אנטנה מרכזית, מעליות, מתקני הסקה, משאבות וגנרטורים וכל מתקן המשמש את כל בעלי הדירות או חלק מהם.

לכן פעמים רבות ממליצים לכל הדיירים להגיע להחלטה משותפת ולבחור בביטוח בית משותף אשר מהווה יתרון לביטוח באמצעות פוליסה המכסה את כלל דיירי הבניין. זאת, כדי שבמקרה של אירוע ביטוחי לא נהיה תלויים באלו שאין להם את הסכום הנדרש לשיפוץ עבור חלקם ברכוש המשותף.

לדיירי בתים משותפים אשר מבקשים להגן ולשמור על רכושם באופן שלם ואפקטיבי מומלץ לרכוש ביטוח דירה פרטי ולוודא כי ועד הבית משלים ורוכש ביטוח מבנה לכיסוי כלל הרכוש המשותף, העלות לדירה לשנה עבור ביטוחים אלו נאמדת בכמה מאות שקלים, דבר שרוב האוכלוסיה יכולה לעמוד בו. כך הדיירים סוללים דרך בטוחה ומהירה לשיקום הנזקים לדירה הפרטית ולבית המשותף לאחר מקרה של נזק כבד לבניין.

[1] משרד האוצר – 2015

Running
לוגו רצים בשבילך

ביטוח משכנתא עושים
אצל המומחים

תנו לנו לחסוך לכם

שירות בלעדי ללא עלות

בביטוח המשכנתא

עד 50%

שטרות
VIP
חדש בבר-עוז
שירות VIP

בדיקה וריכוז תיק ביטוחים,
פנסיה וקרנות גמל.

ניתוח תיק ביטוח

לכל תיק ביטוח
יש את המאפיינים שלו.
לכל משפחה
יש את הצרכים ותכניות שלה.

הגיע הזמן לעשות את הבדיקות והתאמות ההכרחיות!

עושים סדר