שאלות ותשובות - ביטוח ועד בית משותף

כל מה שרציתם לדעת על ביטוח ועד בית ולא היה לכם את מי לשאול.  למה זה חשוב? מה הוא מכסה?
כמה זה עולה ועוד.

תשובה: ביטוח המכסה את דיירי הבית וכל אדם זר שייפגע בתחום הרכוש המשותף. הביטוח בא להגן עליך מתביעות כספיות העלולות להגיע למאות אלפי שקלים במקרה של פציעה גופנית בתחום הרכוש המשותף, וכן במקרה של פגיעה ברכוש הפרטי כתוצאה מהרכוש המשותף.

תשובה: ביטוח המכסה את חברי הוועד בגין תביעה אישית נגד חבר ועד בשל מעשה או מחדל תוך כדי ועקב עיסוקו כחבר ועד.

תשובה: ביטוח חבות מעבידים מספק הגנה מפני תביעות של עובדים שנפגעו במהלך עבודתם. 

חשוב לדעת כי גם עובד קבלן שנפגע במהלך עבודתו בבית המשותף, יכול ורשאי לתבוע את הוועד, אפילו אם בהסכם עם החברה המעסיקה אותו יש סעיף של אי קיום יחסי עובד-מעביד בין אותו עובד לבין הוועד.

לכן, קיומו של כיסוי חבות מעבידים בפוליסת הביטוח של ועד הבית הוא חיוני לכל ועד בכל מצב.

רכישת ביטוח חבות מעבידים כוללת גם הגנה משפטית של חברת הביטוח, כאשר מגיע כתב תביעה.

תשובה: כאשר עובד נפגע בעת עבודתו (תאונת עבודה) הוא זכאי לפיצויים והקלות שונות מביטוח לאומי. כדי לקבל את המגיע לו העובד מגיש תביעה לביטוח לאומי.

יחד עם זאת, הוא רשאי לתבוע גם את ועד הבית בגין נזקי גוף שנגרמו לו כתוצאה מתאונת העבודה. שני הדברים אינם קשורים ואינם תלויים זה בזה.

סכומי התביעות כלפי מעסיקים בגין פגיעות בעבודה עשויים להגיע לסכומים גדולים, ולעתים אף אסטרונומיים, בהתאם לחומרת התאונה והפגיעה.

ועד בית שאינו מוגן באמצעות ביטוח חבות מעבידים, יאלץ לשלם בעצמו את הסכומים שנתבעים ממנו ע”י העובד שנפגע.

קיומה של פוליסת חבות מעבידים תטיל את עול התשלום בגין התביעות על חברת הביטוח.

תשובה: ביטוח מבנה מכסה נזקים הנגרמים לרכוש המשותף כתוצאה מ: רעידת אדמה, אש (שריפה), פיצוץ צנרת (מים, הסקה מרכזית, ביוב),התפוצצות גז, סערה סופה, נזק בזדון, פגיעת כלי רכב בבנין, שבר שמשות ומראות, נזק לצמחיית גינת הקרקע, פריצה וגניבה, תכולת בית משותף. 

תשובה: בביטוח מבנה לבית משותף, הכיסוי לרעידת אדמה כולל את כל המרחב המשותף – מדרגות, לובי, מעליות, חדרי שירות (גנרטורים, משאבות, אשפה וכד’), חדר דיירים, חניון, חניון תת-קרקעי, מתקנים צמודי מבנה על הגג, מערכות שונות (צנרת, כיבוי אש, חימום והסקה).

רעידת אדמה – נזק חלקי

נזק חלקי במקרה של רעידת אדמה פירושו שהבניין ניתן לשיקום, גם אם חלק מן הדירות או כולן נפגעו, וגם אם נגרם נזק למרחב הציבורי ולרכוש המשותף.

במקרה כזה, כל מבוטח מפעיל את הביטוח שלו לשיקום דירתו, ואילו ועד הבית מפעיל את הביטוח לבית המשותף כדי לשקם את החלקים שבאחריותו, להחזרת המצב לקדמותו.

רעידת אדמה – הרס מוחלט

הרס מוחלט פירושו שלא ניתן לשקם את הבניין ואת הדירות ויש לפנות את הריסות הבניין ולבנותו מחדש.

זהו מצב בעייתי כמובן, שכן ביצוע של בנייה מחדש עלול לקחת אפילו כמה שנים, גם אם כל הדירות מבוטחות עם כיסוי לרעידת אדמה, וגם בוועד באמצעות ביטוח בית משותף – כלומר, יש את הכסף הדרוש לבנייה מחדש.

הסיבה היא, שבמקרה של הרס מוחלט (טוטאל-לוס) כתוצאה מרעידת אדמה, ניתן להניח שלא רק בניין אחד ייהרס אלא אזורים שלמים ייפגעו, וזמן השיקום יהיה כמובן ארוך.

במקרה זה הביטוח מבטיח את הזכויות בבניין שייבנה בעתיד.

תשובה: חדר הדיירים, כמו כל שטח ציבורי אחר בבניין, נכלל בכיסויים הביטוחים של 

הוועד – ביטוח מבנה, ביטוח צד ג’, ביטוח חבות מעבידים.

יחד עם זאת, חשוב לדעת כי פעילות המוגדרת כמסחרית אינה מכוסה. כל נזק שייגרם לצד שלישי, במסגרת פעילות מסחרית לא יכוסה ע”י הביטוח.

במידה והדיירים מסכימים לכך שתתקיים פעילות מסחרית בחדר דיירים, יש לאשר זאת באסיפת דיירים כחלק מתקנון החדש. כמו כן יש לוודא כי הפעילות המסחרית מכוסה במסגרת ביטוחית מתאימה.

חשוב כי ועד הבית יקבע הסדרים ברורים לפעילות בחדר הדיירים, ויעקוב באופן שוטף אחרי הפעילות בו בהתאם לתקנון. שלא יהיו הפתעות.

תשובה: עפ”י החוק מקלט צריך להיות מתוחזק כך שיתאים לייעודו בכל רגע נתון. במידה ומתקיימת במקלט פעילות כלשהי, שאינה קשורה ליעוד זה, יש לפנותה תוך 4 שעות מהכרזת מצב חירום.

כלומר, קיימת גמישות מסוימת לגבי שימוש במקלט שלא לצרכי התגוננות אזרחית, אך בסייגים חמורים המבטיחים את זמינות המקלט לצרכי הגנה על חיי אדם במצבי חירום.

מה מותר ומה אסור?

בהסכמה של רוב הדיירים ניתן להשתמש במקלט לצרכי הדיירים כולם, למשל לתפילה, חוגים, הרצאות, משרד לוועד, חדר קריאה.

בשום מצב אין להשתמש במקלט כמחסן, למעט לאופניים ולעגלות ילדים.

כל התכולה שאינה קשורה לייעוד המקורי של המקלט, אינה יכולה לתפוס יותר מ-20% מנפח המקלט.

כאמור, כל המטלטלים שאינם קשורים לשימוש במקלט לצרכי התגוננות, חייבים להיות מפונים בתוך 4 שעות

תשובה: אין צורך להסביר כי הפעלת בריכת שחייה בבית משותף, כמו בכל מקום אחר, כרוכה בשורה של סיכונים – החלקה, פציעה, טביעה – שכל אחד מהם טומן בחובו גם את האפשרות לתביעה משפטית.

בכל הקשור לבריכות שחייה וסיכוניהן, התביעות עלולות להגיע לסכומי עתק, למשל במקרה של טביעה.

ביטוח צד ג’ הוא הכלי שמגן עליכם מפני תביעות אלו, אבל כאשר מדובר בהפעלת בריכה חשוב לוודא שני דברים:

שהפעלת הבריכה אכן כלולה בכיסוי ואינה מוחרגת ממנו

שגבול האחריות נותן מענה לרמת הסיכון.

הכללת סיכוני בריכת השחייה בביטוח צד ג’ (וגם בביטוחים האחרים) מותנית בדרך כלל בקיומם של אמצעי בטיחות המקטינים את הסיכון. גידור היקפי, נוכחות מציל, אביזרי החייאה וכד’ עשויים להיות תנאי הכרחי לקבלת הביטוח ולמימושו בעת הצורך. 

צוות הבריכה – ביטוח חבות מעבידים

הפעלת בריכת שחייה בבית משותף כרוכה בצוות תפעול לניקיון, אחזקה טכנית, מצילים, מדריכים ועוד עובדים שונים סביב הבריכה.

גם הם עלולים להיפגע כתוצאה מעבודתם, מה שחושף אתכם לתביעות מצדם. הכלי שמגן עליכם הוא ביטוח חבות מעבידים. 

ביטוח נזקי רכוש

מובן כי באפשרותכם להתגונן בפני נזקים ואובדן שעלולים להיגרם לבריכה עצמה, למערכת הסינון, למחסנים, לציוד הניקוי וציוד אחר הקשור בתפעול הבריכה.

כמו בכל ביטוח רכוש, גם בביטוח של בריכת שחייה בבית משותף, היקף הביטוח קשור בשווי הרכוש והעלויות הכרוכות בתיקון/שיקום/או רכישה מחדש.

בריכת שחייה בבית משותף – ביטוח נזקי מים

קיומה של בריכת שחייה בבית משותף כולל כמובן אינסטלציה מתאימה, והגדלה משמעותית של הסיכונים לנזקי צנרת.

אם יש לכם ביטוח לנזקי מים/צנרת במסגרת הביטוח של ועד הבית, יש לוודא כי הוא כולל גם מקרי ביטוח הקשורים לקיומה והפעלתה של הבריכה.

תשובה: תת ביטוח היינו מצב בביטוח רכוש בו סכום הביטוח הרשום בפוליסה נמוך מערך הרכוש בפועל. במקרה של נזק מקבל המבוטח רק פיצוי יחסי לפי היחס שבין סכום הביטוח לערך הרכוש. כלומר מי שביטח את רכושו בחמישים אחוז מערכו יקבל פיצוי בשיעור חמישים אחוז מהנזק.