גרים בבניין? בדקתם שיש לכם ביטוח בית משותף?

הוצאות רבות ומסוגים שונים יכולים ליפול עליכם כדיירים בבית משותף בהפתעה גמורה. זה יכול להיות תיקון יקר של צנרת שהתפוצצה וצריך בנוסף לאינסטלציה גם להוסיף עבודות בינוי כדי להגיע לתיקון ולחפות עליו בסיומו וזאת יכולה להיות תביעה משפטית של המנקה שהתחשמלה כשניסתה לנקות אזור מסוים בו היה כבל חשמל חשוף אותו היא פספסה.

ואם אתם בנוסף גם מתגוררים בבניין קטן בעל מספר מועט של דירות, חלוקת ההוצאה בין הדיירים עשוייה להכביד אף יותר.

הוסיפו לכך דירות שהבעלים שלהם אינם מתגוררים בישראל וקשה לאתרם ובכלל קיבלתם מתכון מנצח לטרגדיה כלכלית.

 

מהם הכיסויים שמעניק ביטוח בית משותף?

ביטוח בית משותף אמור לדאוג לכל הוצאה כספית הנובעת הן מאחריות משפטית משותפת לדיירים על האזורים המשותפים בבניין והן לתיקון נזקים שיכולים להיגרם מפגעי טבע כמו רעידת אדמה, שריפה וסערה או נזקים אחרים כמו פיצוץ צנרת, הצפה שגורמת נזק למעליות, שריפה כתוצאה מקצר חשמלי, ונדליזם וכדומה.

ביטוח בית משותף מציל את בעלי הדירות במקרים כאלו ומחזיר את הבניין לתפקוד במהירות גדולה.

 

ביטוח בית משותף צריך לכלול את סוגי הכיסוים הבאים:

ביטוח מבנה ורכוש – מכסה פגיעות ונזקים לרכוש המשותף לבניין, למתקנים השונים ולמבנה עצמו אשר אינו כלול בדירות עצמן. הכיסוי הוא הן לנזקים הנובעים מפגעי טבע והן ממעשי ידי אדם או נזקים אקראיים.

ביטוח צד ג' – מעניק כיסוי הוצאות משפט ודואג לסכומי הפיצויים במידה והייתה בבניין רשלנות שהתבטאה במפגע בטיחותי שהוביל לפציעה של דייר או מבקר באזורים המשותפים, כלומר מחוץ לדירות.

ביטוח חבות מעביד – דואג לכסות מקרים של תביעות משפטיות המוגשות מטעמם של נותני שירות בבניין כגון מנקה, איש תחזוקה, טכנאים שונים וכדומה. אלו יכולים להיפגע בבניין ולטעון לקשר בין הפגיעה לרשלנות הקשורה לבניין ולתבוע פיצויים. דוגמא לכך היא אם למשל איש תחזוקה בבניין משאיל סולם מראש הוועד ונופל ממנו עקב אי תקינותו של הסולם.

ביטוח ראש ועד – זוהי למעשה הרחבה ביטוחית הנוגעת לראש הוועד עצמו ומגנה עליו מפני תביעות אישיות שיכולות להיות מוגשות נגדו בגין אותם מקרים המצוינים קודם.

 

מי משלם על הביטוח וכמה הוא עולה?

את ביטוח אמור לבצע ראש הוועד ולשלמו מתוך קופת הוועד המשותפת. עלות הביטוח משתנה בהתאם לגודל הבניין וכמות הדירות בו אך היא זניחה יחסית ומסתכמת בכמה עשרות שקלים לדייר לשנה. לא משהו שצריך לחסוך בו לעומת השקט הנפשי שהוא מעניק.

ביטוח בית משותף ברעוז המרכז לביטוח