מחלקת תביעות לשרותך

לקוחות יקרים שלום רב,
על מנת להגיש תביעת צד ג' יש להעביר אלינו בבקשה את המסמכים הבאים:

  • רשימת נזקים ודרישה כספית עבור כל אחד מהנזקים
  • שם מלא של בעל הדירה + מס' תעודת זהות + מס' נייד
  • צילום צ'ק מבוטל או אישור ניהול חשבון.
  • צילום תעודת זהות
  • תיאור הנזק ואישור תיקון מקור הנזק
  • אישור אי הגשת תביעה מסוכן הביטוח של דירתך תואם ליום הנזק [תאריך יום נזק]

נודה להעברת המידע בהקדם האפשרי על מנת שנוכל לקדם את הליך טיפול התביעה.

צוות התביעות של הסוכנות ישמח לסייע ולעמוד לרשותכם לכל שאלה/בקשה 
בטלפון 03-5020100 שלוחה 2
ו/או במייל שכתובתו Tviot@baroz.co.il

×