שימוש פרטי במרפסות גג המהוות רכוש משותף

ככלל, גג הבית המשותף הינו "רכוש משותף" השייך לכלל דיירים. יש מצבים בהם בעלי דירות גג עושים שימוש אישי/פרטי בשטח הגג, בין אם בהסכמת בעלי הדירות ובין אם לאו. על התופעה והשלכותיה

להמשך קריאהשימוש פרטי במרפסות גג המהוות רכוש משותף