בר-עוז המרכז לביטוח

הטבת בדיקת תיק ביטוח חינם

  • בדיקת כפל ביטוח

  • בדיקה להוזלת הפוליסות הקיימות

  • בדיקת איכות הכיסויים הקיימים

  • בדיקת חוסרים

  • הבדיקה תעשה על פי כל תקנות חוזר הצירוף בביטוח חיים ובריאות
    וכפופה לחתימה על יפויי כוח מתאימים
  • הבדיקה היא על פוליסות פרט בלבד ללא רכיבים פנסיונים.