בר-עוז המרכז לביטוח

בדיקת תיק ביטוח

  • מנהל תיק אישי בודק לך ביטוחים מיותרים, כפלים, שדרוגים.

  • הביטוח נעשה בהתאמה מלאה לצרכיך, עלויות וכו'.

  • ריכוז ביטוחים שחוסך לך כאב ראש.

  • שרות ותביעות במקרה הצורך.

  • השירות בחינם 

  • הבדיקה תעשה על פי כל תקנות חוזר הצירוף בביטוח חיים ובריאות
    וכפופה לחתימה על יפויי כוח מתאימים
  • הבדיקה היא על פוליסות פרט בלבד ללא רכיבים פנסיונים.