מה צריך לכלול ביטוח מבנה משותף ולמה הוא כה חשוב

ביטוח מבנה משותף קיים בעולמנו כדי לכסות אותנו כדיירים בבניין מפני כל נזק הקשור בבניין עצמו או במתקנים שלו וכן כנגד כל סוג של תביעה משפטית שיכולה להיות מוגשת כנגד הבניין במקרה של פציעת אדם כל שהוא כתוצאה מרשלנות שהובילה לפציעה.

סכומי הכסף במקרה של נזק או של תביעה יכולים להרקיע שחקים והאחריות לתשלום מתחלקת בין הדיירים ואין שום סיבה לתת לדבר כזה לקרות כשקיים ביטוח ייעודי לצורך כך שעלותו היא זניחה לעומת ההגנה השקט הנפשי שהוא מעניק.

הבעיה והצורך להעלות את נושא ביטוח מבנה למודעות היא בשל העובדה שבניינים רבים היום מאכלסים שוכרים ובעלי הנכס אינם מעורבים במתרחש בו, אינם מופיעים לישיבות הוועד אם הוא בכלל קיים ולמעשה אין סמכות בבניין שתיקח את הנושא על עצמה ותדאג לביצוע הביטוח.  ולכן כל דייר או בעל נכס בבניין משותף חייב לדאוג לוודא שהבניין שלו אכן מבוטח בביטוח מבנה משותף ובמידה ולא, למהר מאוד ולרכוש כזה.

 

סוגי הכיסויים החשובים בביטוח מבנה משותף

ביטוח מבנה ורכוש – מגן מפני כל פגיעה באזורים המשותפים למבנה שאינם בדירות עצמן. זה יכול להיות נזק מפגעי טבע כגול סופה, שריפה, רעידת אדמה וכדומה או נזק פנימי כגן קצר חשמלי שגרם לשריפה, פיצוץ צנרת מים שהוביל להצפה ואף לנזק למעליות וכדומה. וזאת יכולה להיות גם גניבה או ונדליזם. הכיסוי הזה מכסה את כל מתקני הבניין וגוף הבניין מלבד הדירות עצמן.

ביטוח צד ג' – קיים על מנת לכסות מקרים של פגיעה כתוצאה מרשלנות של דייר או מבקר בבניין שהחליטו לתבוע את הבניין בגין הרשלנות שהובילה לפגיעתם. הביטוח יכסה הן את ההוצאות המשפטיות והן את סכום הפיצוי הכספי שעשוי להיפסק להם.

ביטוח חבות מעביד – בדומה לביטוח צד ג', ביטוח זה קיים גם הוא כדי לכסות אתכם מפני תביעות משפטיות ותשלום פיצויים לאנשים שנפגעים בבניין בגין רשלנות, אולם פה מדובר בעובדים בבניין, נותני שירות ואנשי מקצוע הרשאים לתבוע את הבניין בנוסף לתביעת הביטוח הלאומי.

ביטוח ראש ועד – קיים על מנת לתת מענה לראש הוועד עצמו שיכול להיתבע אישית במידה על כל אחד משלושת הקטגוריות הביטוחיות שהוצגו למעלה.  מקרה לדוגמא בו נדרש ביטוח נפרד לראש הוועד הוא מקרה שאירע בבניין בו הזמין ראש הוועד איטום לגג ובחר לביצוע העבודה בבר אישי שאינו איש מקצוע מיומן לעבודות אלו. האטימה לא בוצעה כראוי והתרחשה נזילת בדירה העליונה שגרמה לנזקים. בעל הדירה תבע את ראש הוועד עצמו על רשלנות. העניין בביטוח זה הוא שאף ראש ועד לא ירצה לקחת על עצמו את תפקיד אם הוא ידע שהוא אישית חשוף לתביעות בן אם זה קצת מגיע לו כמו בדוגמא המתוארת או ממש לא קשור אליו ישירות ברוב המקרים האחרים.

מה זה ביטוח בניין משותף והאם גם אתם צריכים לעשות אותו?