פסק דין בנושא 'מכפילי חניה' צריך לעניין את ועד הבית

פסק הדין קבע כי מכפילי החניה הם רכוש פרטי, אך ועד הבית יכול לקבוע אחרת בתקנון

פסק דין שהתקבל בחודש דצמבר 2021 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, צריך לעניין ועדי בתים, בעיקר בבתים משותפים בהם קיימת או צפויה מצוקת חניה.

תקציר התביעה ופסק הדין

הדיון עבר שתי ערכאות משפטיות ועסק בסכסוך בין בעלי דירות בבניין בו הותקנו מתקני מכפיל חניה.

מכפילי חניה

קבוצת דיירים אחת, של משתמשים במתקנים, תבעה קבוצת דיירים אחרת, שאינם משתמשים בהם, להשתתפות מלאה בעלויות התפעול והתחזוקה של מכפילי החניה.
התביעה נדחתה גם בבית משפט השלום וגם בערעור בבית המשפט המחוזי.
בפסק הדין נקבע כי הוצאות החשמל יחולו במשותף על כל בעלי הדירות, אך הוצאות התחזוקה של מכפילי החניה יחולו רק על בעלי הדירות המשתמשים בהם.
המשמעות היא שמכפילי החניה באותו בנין נחשבים כרכוש פרטי. האחריות עליהם – תחזוקה, ביטוח וכד' – חלה על בעל הדירה הרלוונטית.

לעיון בפסק הדין המלא

מה חשוב לוועד הבית ללמוד מפסק הדין?

  • העובדה שמתקן כלשהו נמצא באזור המוגדר כשטח ציבורי (למשל, חניון) אינה הופכת אותו לרכוש משותף באופן אוטומטי.

  • כאשר מתקן נמצא בשימוש בלעדי של אחד הדיירים הוא נחשב כרכוש פרטי של אותו דייר, אלא אם מוגדר אחרת בתקנון.

  • כלומר, ניתן להגדיר בתקנון את מאפייני השימוש וחלוקת ההוצאות, כך שמתקני מכפיל חניה יחשבו כרכוש משותף (או כרכוש פרטי).

  • כאשר אין הגדרות תקנוניות ברורות יש פוטנציאל גבוה לסכסוכים.

מכפילי חניה – היבטי ביטוח

  • כאשר מכפילי החניה מוגדרים כרכוש משותף, האחריות הביטוחית היא על ועד הבית.

  • כאשר מכפילי חניה מוגדרים כרכוש פרטי, האחריות לביטוח היא על בעל הדירה. ועד הבית יכול לדרוש מבעלי הרכוש להצטייד בכיסוי צד ג' מתאים.