שער חשמלי בחניון הבניין – הרוב קובע

התקנת שער חשמלי בחניון של בית משותף, מחייבת הסכמה של רוב הדיירים (51%). חשוב לבחור בשער חשמלי עם תו תקן

בבית משותף בו יש גם חניון לדיירים, יש צורך בהקמה ותחזוקה של שער חשמלי בכניסה לחניון. מטרת השער היא להקשות על גנבי רכב, ובאזורים בהם יש מצוקת חניה – גם למנוע מזרים לחנות את רכביהם בחניון של הבניין.

איזה שער חשמלי כדאי להקין?

הבחירה בשער החשמלי המתאים, ובחברה אשר תספק אותו, והתקציב אותו כדאי לייעד לפרויקט, תלויים בשני גורמים עיקריים: כמות הדיירים המשתמשים בחניון ובשער החשמלי, ותדירות השימוש בו.

ככלל מומלץ על רכישה של שער חשמלי עם תו תקן. קיומו של התו מגן עליכם ועל הדיירים כאשר חלילה מישהו, או רכוש של מישהו, ייפגע כתוצאה מהפעלת השער החשמלי.
חשוב מאוד שיהיה חוזה תחזוקה מסודר המבטיח מענה מהיר ואיכותי לתקלות, ותחזוקה שוטפת של השער.

העלות לדיירים כוללת עת עלויות הרכישה וההתקנה, ואת העלות השוטפת לתחזוקה.
צריכת החשמל של שערים חשמליים הינה שולית.

האם נדרשת הסכמה של כל הדיירים להקמת שער חשמלי?

עפ"י תקנוני בתים משותפים, להוצאות חריגות של ועד הבית, ולפרויקטים המשפיעים על חזות הבניין, על מחירי הדירות ועל איכות החיים של הדיירים – יש לקבל הסכמה כוללת. במקרים אחרים, הכרוכים בתשלומים משמעותיים מצד הדיירים, נדרשת הסכמה של רוב הדיירים.

לגבי שער חשמלי קיימות פסיקות שונות אשר לפיהן התקנת שער חשמלי אינה מחייבת הסכמה כוללת. כלומר, הסכמה של רוב הדיירים מספיקה לצורך זה.

האם דיירים שאינם משתמשים בחניון, צריכים להשתתף בהוצאה?

עפ"י מגוון פסיקות – כן. התקנת שער חשמלי נחשבת כחלק מן הפעילות של הוועד לתחזוקה תקינה של הבניין, המחייבת את כלל הדיירים.
בפסיקות אחרות נקבע כי ההגנה והערך המוסף של התקנת שער חשמלי, ומניעת כניסת זרים, מועילה לכלל הדיירים, גם אם אינם משתמשים במתקן. יש אף מקרים בהם חויבו דיירים סרבנים גם בתשלום ההוצאה וגם בכיסוי הוצאות המשפט והגבייה.

ביטוח עבור שער חשמלי

שער חשמלי הינו חלק מן הרכוש המשותף בבניין, ועל כן הוא כלול בביטוח מבנה הבית המשותף.
בכל מקרה של נזק תאונתי לשער החשמלי, יש לתעד את הנזק לצורך הגשת תביעת ביטוח או תביעה משפטית כנגד הפוגע, וכמובן לפנות אל מחלקת התביעות שלנו tviot@baroz.co.il.