עמדות טעינה לרכב חשמלי בבית משותף. סכנה לבניין!

עם ריבוי התקנת עמדות טעינת רכב חשמלי לדייר פרטי בחניון הבניין, קיימת סכנת התלקחות
סוללות הליתיום ברכב שתגרום נזקים לרכוש המשותף ולרכבים פרטים.
האם לדרוש מהדייר ביטוח צד ג' ייעודי לעמדת הטעינה ?

אחת התופעות החדשות בנוף הבתים המשותפים הינה כניסת רכבים חשמליים לחניונים. אם לפני 3-4 שנים בלבד
זו היתה תופעה חריגה ושולית, הרי שבשנתיים האחרונות חל שינוי של ממש וכמעט בכל בית משותף נתקלים
בבקשות מתרבות והולכות להתקנת עמדות טעינה. תופעה זו מעוררת הרבה מאוד שאלות ובעיקר בעיות ודאגות.
בית משותף אינו יכול לקבל החלטה לאסור או למנוע מבעל דירה לעשות שימוש ברכב חשמלי.
זו החלטה בלתי סבירה בעליל והיא לא תעמוד למבחן הביקורת. מצד שני לא סביר לאפשר לכל בעל דירה לעשות כראות עיניו כאשר הוא מבקש להתחבר למערכת החשמל של הבית המשותף.

עמדת טעינה לרכב חשמלי

במרבית המקרים הדייר יבקש לחבר את עמדת הטעינה לנקודת חשמל משותפת של הבניין, לפיכך מומלץ לוועד להגדיר כללים,
הנחיות, נהלים, אמצ עי בקרה וכן לדרוש מהדייר רכישת ביטוח צד ג' ייעודי לעמדת הטעינה.
מומחים מציינים כי קיימת סכנה למשל במקרה של הטענת יתר, כלומר הטענת סוללה כשהיא כבר מלאה. ידוע כיום שמקרי השריפה של רכב חשמלי הינם מקרים קשים במיוחד ומכבי האש מתקשים לכבות שריפות כאלה. הדבר עלול להימשך 4 ו- 5 שעות! נזקי שריפה כזו עלולים להיות אדירים, בסדרי גודל של מיליוני שקלים.
הרכוש המשותף חשוף לנזקי שריפה וכך גם בעל הרכב עצמו ושאר הדיירים שרכבם חונה בחניה. כאשר יש לנציגות הבית ביטוח מבנה לרכוש המשותף, נזקי השריפה לחניו ן, לוח החשמל ושאר הרכוש המשותף של הבניין יכוסו במסגרת ביטוח זה.
לגבי הרכוש הפרטי של שאר הדיירים (רכבים) הם חשופים לנזקים ועלולים להישאר ללא יכולת לתבוע, כאשר גם ועד הבית חשוף לתביעה מצד הדיירים שניזוקו.

המלצות לוועד הבית – מאת עו"ד עפר שחל

הגדרת נוהל עבור דייר המבקש להתקין עמדת טעינה פרטית בבניין:

  1. מילוי טופס בקשה אחיד שיוגש לפני ההתקנה לאישור ועד הבית.

יובהר בטופס הבקשה בין היתר:

  1. התקנת העמדה תתבצע רק על ידי חשמלאי מוסמך

  2. בתאום מלא עם נציגות הבית וחברת החשמל.

  3. הצגת פוליסת צד ג' ע"ס 2,000,000 ₪ לפחות או כפי שיקבע ע"י הוועד

  4. התחייבות להצגת אישור קיום ביטוח בתוקף למיתקן, מדי שנה בשנה.

  •  עו"ד עפר שחל מחבר "המדריך השלם לבית המשותף"

קישורים לכתבות נוספות בנושא: