בדיקת מערכות ולוחות חשמל באחריות הוועד

יש לבצע בדיקה שנתית של מערכות ולוחות החשמל הציבוריים בבניין ע"י חשמלאי מוסמך

אחת המטלות שיש לוועד הבית היא הדאגה לתקינות מערכות ולוחות החשמל הציבוריים בבניין. האחריות כוללת בדיקה שנתית של כל לוחות החשמל שבאחריות הוועד ע"י חשמלאי מקצועי מוסמך.
כמו-כן יש לבצע בדיקה בכל פעם שמתבצע שינוי משמעותי בלוח החשמל, כתוצאה מהוספת מתקן חשמלי שיוצר עומס מוגבר על מערכת החשמל.

לוח חשמל

אלו מערכות חשמל יש לבדוק?

 • חדר חשמל – בו מרוכזים לוחות החשמל הציבוריים.

 • ארונות חשמל ציבוריים ו/או קומתיים.

 • תאורה ציבורית – לובי, חדרי מדרגות, מקלט, חניון וכד'.

 • מעליות – זאת בנוסף לבדיקות התקינות התקופתיות של המעליות.

 • משאבות מים, ניקוז וביוב.

 • מערכות אינטרקום ותקשורת פנימית.

 • מערכות מיזוג ואוורור.

 • שערי חניה ומתקני חניה.

מה בודקים?

 • בדיקה חזותית.

 • הארקה.

 • ממסר פחת בלוח.

 • מפסקי זרם.

 • בידוד מוליכים.

 • פסי צבירה.

 • תאורת חירום ושלטי הכוונה.

מידע מורחב באתר המוסד לבטיחות ולגהות: הדרישות לבדיקת מתקני חשמל

מדוע זה חיוני?

הבדיקה התקופתית חשובה בראש ובראשונה לעניין הבטיחות. לוח חשמל לא תקין עלול להיות מקור לדליקות ולאסונות אחרים, שבדיקה מקצועית יכולה למנוע. מערכות חשמליות לא תקינות עלולות גם הן לגרום לדליקות וכמובן לשבש את איכות החיים בבניין.

החשיבות של בדיקות חשמל תקופתיות עלתה בשנים האחרונות בשל כמה סיבות:

 • עלייה בצריכת החשמל עקב הרחבת מערכות החשמל. לדוגמא: מתקני חניה חשמליים.

 • הארקה.

 • עלייה בצריכת החשמל בהמשך למשבר הקורונה שגרם לאנשים להישאר יותר בבתים ולצרוך יותר חשמל – ביתי וציבורי.

 • התרחבות השימוש במכוניות חשמליות שמאתגרת את מערך החשמל בבניין עם ההתקנה של עמדות טעינה.

מובן כי לקיום של בדיקת תקינות מקצועית במועדה יש חשיבות גם בכל הקשור לכיסוי הביטוחי במקרה של תקלה או חלילה אסון.

ועד שמקפיד על בדיקות מגן גם על הדיירים וגם על עצמו.