העסקת עובדים בבית משותף

מה ההבדל בין העסקה ישירה והעסקה של עובדי קבלן, ומדוע ביטוח חבות מעבידים חיוני בשני המקרים?

מנקה חלונות בבנייןבכל בית משותף יש עובדים חיצוניים: מנקים, גננים, אב בית ושאר תפקידים אופייניים לבית משותף. עובדים אלה יכולים להיות מועסקים באחד משני אופנים – העסקה ישירה או באמצעות קבלנים מתמחים.

ועדי בתים רבים טועים לחשוב כי רכישת ביטוח ועד בית הכולל כיסוי צד ג' וכיסוי חבות מעבידים מספק את כלל צרכי הוועד בכל הקשור לעובדים בבניין. בוא נעשה סדר.

העסקה ישירה ועקיפה של עובדים בבית משותף

ועדי בתים שמעסיקים עובדים באופן ישיר נחשבים למעבידים לכל דבר ועניין, גם אם מדובר בעובדים במשרה חלקית, או בסגנון של ספקי שירותים (פרי-לאנס).

לוועד הבית יש אחריות כלפי כל עובד שמועסק באופן ישיר (עם תלוש שכר) גם לביטוחים הפנסיוניים של העובד, ותשלומי ביטוח לאומי. כזכור, הן הפרשות לפנסיה והן תשלומי ביטוח לאומי הם חובה עפ"י חוק.

מול ספקי שירותים (תשלומים כנגד חשבונית) יש להקפיד כי ההסכם יכלול הסכמה על אי קיום יחסי עובד-מעביד.

העסקת עובדים באמצעות קבלן

קבלת שירותי ניקיון ושירותים אחרים באמצעות חברות קבלניות, מפשטת הרבה דברים עבור הוועד, שכן המעסיק הישיר של העובדים הינה החברה הקבלנית, ועליה חלה האחריות לביטוחים הפנסיוניים, וביטוח לאומי, ימי חופשה, ימי מחלה וכיוצ"ב.

כמו במקרה של ספקי שירותים, גם בחוזים מול חברות קבלניות יש להקפיד על רישום בדבר אי קיומם של יחסי עובד-מעביד בין עובדי החברה לוועד הבית.

חשוב, כמובן, לוודא כי החברה שמספקת לוועד את העובדים עומדת בכל דרישות החוק כלפי עובדיה.

בכל מצב – ביטוח חבות מעבידים

ביטוח חבות מעבידים מספק הגנה מפני תביעות של עובדים שנפגעו במהלך עבודתם. זהו חלק מפוליסת הביטוח של ועד הבית, הכוללת בדרך כלל גם כיסוי לנזקי צד ג' וכיסוי לרכוש המשותף.

חשוב לדעת כי גם עובד קבלן שנפגע במהלך עבודתו בבית המשותף, יכול ורשאי לתבוע את הוועד, אפילו אם בהסכם עם החברה המעסיקה אותו יש סעיף של אי קיום יחסי עובד-מעביד בין אותו עובד לבין הוועד.

לכן, קיומו של כיסוי חבות מעבידים בפוליסת הביטוח של ועד הבית הוא חיוני לכל ועד בכל מצב.
רכישת ביטוח חבות מעבידים כוללת גם הגנה משפטית של חברת הביטוח, כאשר מגיע כתב תביעה.