התפוצצות בלון גז בבית משותף

בעקבות אירוע שהתרחש לאחרונה בירושלים, כדאי לרענן את הכללים בכל הקשור להתפוצצות בלון גז במרחב הציבורי בבניין

בסוף חודש פברואר 2023 התחולל בירושלים אירוע טרגי. בקומה תת קרקעית בבניין מגורים בן 5 קומות התפוצץ בלון גז שגרם למותו של אדם, לפציעה של עוד שלושה בני אדם, ולנזק רב למבנה ולרכוש.

לאירוע הזה יש הרבה מאוד היבטים ביטוחיים חשובים, שרובם הגדול מתייחס לאסון ולנזקים שנגרמו לאנשים פרטיים. אנו נתמקד כאן בהיבטי הביטוח שנוגעים לוועד הבית.

ועד בית מבוטח יכול להיות רגוע

ביטוח ועד בית הכולל את סל הכיסויים המלא – ביטוח מבנה, ביטוח צד ג', ביטוח חבות אישית, וביטוח חבות מעסיקים – מספק לוועד הבית כיסוי מקיף לנזקים השונים הכרוכים באירוע מסוג זה.

 • במידה ונפגעי הגוף או משפחותיהם יתבעו את הוועד, ביטוח צד ג' אמור לספק כיסוי לנזקים שנגרמו בשל רשלנות או מחדל של ועד בית, עד תקרת גבול האחריות בפוליסה.

 • אם בין הנפגעים יש גם אנשים שנפגעו במסגרת עבודה עבור ועד הבית (לדוגמא, עובדי ניקיון), ועד הבית מכוסה ע"י ביטוח חבות מעסיקים.

 • ביטוח צד ג' מכסה גם נזקי רכוש שנגרמו לבעלי הדירות ולדיירים, או לגורמי צד ג' אחרים שרכושם ניזוק בהתפוצצות.

 • נזקים למבנה ולרכוש המשותף מכוסים במסגרת ביטוח המבנה, שמכסה גם התפוצצות גז.

 • במקרה של תביעות אישיות כנגד חברי הוועד, טוב שיש ביטוח חבות אישית.

לתשומת לבכם! הדברים מתייחסים לנזק שמקורו בהתפוצצות גז שהינו חלק מהרכוש המשותף.
במידה ומדובר בהתפוצצות גז מרכוש פרטי הטיפול הוא דרך הביטוח דירה ומכאן גם החשיבות של ביטוחי דירה לדיירים.

חשוב לדעת! כללים להתנהגות הוועד בעקבות התפוצצות בלון גז

מובן כי דבר ראשון יש לספק מענה לנפגעים ולטפל בעניינים שהם בגדר הצלת חיים וחירום – אזעקת כוחות הצלה, הרחקת אנשים וכד'. לאחר מכן יש לדאוג לענייני הביטוח:

 • לתעד ולצלם את הנזקים באופן מפורט ככל האפשר וסמוך למועד האירוע ככל האפשר.

 • לא להזיז דבר ולנסות לשמר את הזירה כמו שהיא (כמובן, למעט מה שנדרש להצלת חיים) עד לסיום כל הבדיקות הנחוצות.

 • לא להשליך דברים שנפגעו ואינם ברי שימוש, עד לסיום כל הבדיקות הנחוצות.

 • לעדכן את חברת הביטוח אודות האירוע.

 • להזמין בדיקת שמאי.

 • לשמור על תיעוד של תיקונים שבוצעו בהמשך (חשבניות, קבלות וכד').

 • חשוב לדעת! לאירוע של התפוצצות בלון גז עלולים להיות גם היבטים פליליים, לכן חשוב מאוד להקפיד על הדברים.

×