שוקלים להחליף את ועד הבית בחברת ניהול?

חברת ניהול היא, למעשה, ועד בית חיצוני. המשימות זהות והאחריות זהה. כמה דברים שחשוב לדעת לפני שמחליטים

פגישת ועד הבית בסלון

 

בית משותף דורש ניהול שוטף, ולשם כך קיים גוף המופקד על טיפול בעל העניינים הכרוכים בניהול הבית המשותף לטובת כלל הדיירים.
קיימים שני גופים שיכולים לנהל את ענייני הבית המשותף: ועד הבית, או חברת ניהול חיצונית.

עפ"י חוק המקרקעין, בכל בית משותף חייב לפעול אחד מן הגופים האלה.

פגישת ועד הבית בסלון

ועד בית או חברת ניהול- מי מחליט?

הבחירה ביניהם היא לשיקול של בעלי הדירות בבניין, בהתאם לאופיו של הבניין, הצרכים השוטפים, והרכב האוכלוסייה בבניין. לכל אחת מן הגישות – ועד בית או חברת ניהול – יש יתרונות וחסרונות.

אם אתם מתלבטים בנושא, יש מספר דברים "טכניים" שכדאי לדעת:

  • על מנת להחליף ועד בית בחברת ניהול נדרש רוב של לפחות שני שלישים מבעלי הדירות בבניין.
  • על מנת להחליף חברת ניהול או להפסיק את ההתקשרות עם חברת ניהול, נדרש רוב של 51% בלבד.
  • לגוף שנבחר – ועד או חברת ניהול – יש את מלוא האחריות ואת מלוא הסמכויות, בכללזהגביית הכספים.

גם כשיש חברת ניהול צריך ועד בית

גם בבניינים בהם הוחלט לעבוד עם חברת ניהול חיצונית, מומלץ לקיים ועד בית שייצג את הדיירים מול חברת הניהול.
במקרה כזה לוועד אין אחריות אופרטיבית, אך הוא משמש לפיקוח על עבודת חברת הניהול וכתובת עבורה.

האם חברי הוועד פטורים מתשלום דמי ועד?

בבניינים משותפים רבים בהם פועל ועד בית, מקובל לפטור את חברי הוועד מתשלום דמי הוועד, במלואם או בחלקם. נוהג זה אינו מעוגן בחקיקה אך הוא נפוץ יחסית. ההיגיון הוא כמובן מתן תמורה להשקעה של חברי הוועד.

ההחלטה על פטור לחברי הוועד היא בסמכות של אסיפת הדיירים, והיא צריכה ה להתקבל ברוב עליו יוחלט מראש – רוב רגיל, רוב מיוחד, או רוב מוחלט.
כאשר ועד הבית מוחלף בחברת ניהול יש לשקול את הפטור מחדש.
ועד הבית אינו יכול להחליט על דעת עצמו לפטור את חברי הוועד מתשלום דמי הוועד.