סכנת קריסה – נקודות עיקריות לוועד הבית

מה אורך החיים של בניין מגורים? איך מזהים סכנת קריסה? מהם הגורמים העיקריים לסכנת קריסה? איך למנוע את הסכנה? וכמה ענייני ביטוח

קריסת בנין המגורים בחולון בחודש אוגוסט 2021 שמה במרכז תשומת הלב ובראש סדר היום הציבורי את מצבם של בנייני המגורים בישראל ואת ענייני התחזוקה שלהם.

בנין בסכנת קריסה

כמי שמשרתים אלפי ועדי בתים בישראל, מצאנו חובה לעצמנו לרכז עבורכם מספר נקודות למחשבה וטיפים חשובים, שיעזרו לכם לתכנן את צעדיכם במטרה למנוע בלאי מואץ של הבניין בו אתם מתגוררים.

מהו אורך החיים של בניין מגורים?

בניין מגורים שנבנה כהלכה ומתוחזק כהלכה יכול להחזיק עשרות רבות של שנים. ללא תחזוקה נכונה גם בניינים שנבנו לפני 50 שנה נמצאים בסכנה מוחשית.

איך מזהים סכנת קריסה?

 • התנפחות של פלדה וברזל חשוף מתוך הבטון.

 • סדקים בין קורות לבין עמודים.

 • סדקים מעל דלתות.

 • סדקים בגרמי מדרגות.

 • סדקים בפיר מעלית.

קיימים סימנים נוספים שיכולים להעיד על בלאי וסכנת קריסה, לכן חשוב לבצע מעת לעת בדיקה של מצב הבניין.

מהם הגורמים העיקריים לסכנת קריסה?

 • נזילות ורטיבות שאינן מטופלות לאורך זמן. נזילות אלה גורמות לקורוזיה ולהתנפלות הפלדה וכתוצאה מכך לשינויים מבניים.

 • חריגות בנייה שמעמיסות על היסודות יותר מן המתוכנן.

 • שקיעת קרקע.

איך למנוע סכנת קריסה?

 • התקן קובע כי יש לבצע בדיקה של בית מגורים אחת ל-5 שנים. האחריות היא על ועד הבית.

 • יש לטפל בהקדם – רצוי מיידית – בכל תופעה של נזילה או רטיבות.

 • כל פרויקט בינוי או הרחבה חייב לעמוד בתקני הבנייה המחמירים ביותר.

 • יש לזכור כי טיפול במראה הבניין ובחזותו אינם תחליף לטיפול תחזוקתי. ניקיון אינו תחזוקה.

כמה ענייני ביטוח לידיעת ועד הבית והדיירים

 • כדאי לוודא כי ביטוח ועד הבית כולל כיסוי לנזקי מבנה, ובכלל זה נזקי רעידת אדמה.

 • חשוב כי לכל דייר יהיה ביטוח מבנה עם כיסוי לרעידת אדמה.

 • רצוי כי כל הדיירים ירכשו גם ביטוח ערך קרקע.

 • ביטוח ערך קרקע אינו מכסה קריסה כתוצאה מבלאי והזנחה.

 • בעת ביצוע פרויקטי בינוי, שיפוץ והרחבה – יש להצטייד בכיסויים מתאימים לפרויקט.