כיצד לפעול מול "סרבני תשלום"?

תשלום דמי ועד בית הוא חובה עפ"י חוק. למרות זאת מסתבר כי התופעה של "סרבני תשלום" היא נפוצה. תהליך הגבייה כולל מספר צעדים

עפ"י השאלות שקוראינו שולחים לנו, מסתבר כי התופעה של "סרבני תשלום" נפוצה למדי, ויש דרישה למידע כיצד לטפל בדיירים שאינם משלמים את דמי ועד הבית באופן סדרתי.

ערימת חשבונות – תשלומי ועד בית

מה אומר החוק?

עפ"י חוק כל דייר בבית משותף חייב לשלם דמי ועד בית עפ"י היחס שבין שטח רצפת הדירה שבבעלותו לשטח הרצפה של כלל הדירות בבניין. דייר אינו יכול לסרב לשלם את תשלומי ועד הבית.

מה זה "סרבן תשלום"?

מלאכת הגבייה של דמי ועד הבית אינה קלה. דיירים רבים מאחרים, שוכחים ולעתים דוחים תשלומים, ובמקרים רבים נדרש מאמץ גבייה כדי להשלים את החסר. לא כל איחור או דחייה נחשבים כסירוב.
"דייר סרבן" הוא דייר אשר מסרב, או אינו משלם, באופן סדרתי ולאורך תקופה.

כיצד לפעול מול "סרבני תשלום"?

התהליך לגבייה מסרבני תשלום מורכב ממספר צעדים שכל אחד מהם עשוי להוביל לפתרון הבעיה. במידה ולא עוברים לשלב הבא. כל הפעולות חייבות להיות מתועדות.

  • צעד ראשון: פנייה אישית הכוללת הודעה כי במידה ולא יבוצע התשלום יינקטו צעדים נוספים, בכלל זה הליכים משפטיים.

  • צעד שני: מכתב התראה בדואר רשום, עם פירוט החוב ומועד אחרון לתשלום.

  • צעד שלישי: הגשת כתב תביעה. יש להגיש את כתב התביעה גם לבעל החוב (הדייר הסרבן) וגם למפקח על רישום מקרקעין, שהוא בעל הסמכות המשפטית בנושא זה.

  • צעד רביעי: דיון בלשכת המפקח על רישום המקרקעין.

  • צעד חמישי: הפעלת ההוצאה לפועל.

מה לא לעשות?

  • מומלץ מאוד לא לפעול באופן פומבי, בנוכחות דיירים אחרים, על מנת להימנע ממצבים שעלולים להוביל לתביעות נגד בגין לשון הרע.

  • בכל מקרה אין לערבב עניינים אחרים שאינם קשורים לחוב בכל הדיונים מול הדייר הסרבן. ודאי שלא להטיח האשמות לגבי התנהגות, ערכיות, מוסר וכד'. עניינים מסוג זה עלולים, כאמור, להעמיד את הוועד בפני תביעות נגדיות. במילים אחרות: לפעול בקור רוח ובשיקול דעת.

  • האחריות לגבייה היא על חברי הוועד והם היחידים שיש להם את הסמכות לפעול מול סרבני תשלום.