מהן חובות הדיווח של ועד הבית?

ועד הבית נדרש, עפ"י חוק, לדווח מיידית על אירוע ביטוחי ולדווח בהקדם על כל שינוי מהותי שיכול להשפיע על הפוליסה

לקוחות יקרים,

כתבה זו במידעון בר-עוז נועדה להזכיר לכם את חשיבות ההודעה המיידית על ההתרחשות של כל אירוע בבניין שהינו אירוע ביטוחי. לאחרונה נתקלנו במקרים בהם ועד הבית לא דיווח מיידית על התרחשות של אירוע ביטוחי בבניין. איחור בהודעה או אי דיווח בכלל, עלולים לגרום לדחיית התביעה. לכן, על מנת שנוכל לשמור על מלוא זכויותיכם ולמנוע דחיית תביעות ואי נעימויות, נדרשת הקפדה שלכם על דיווח מיידי לסוכנותנו.

לתשומת לבכם! חובת דיווח על אירוע ביטוח מעוגנת בחוק ובלשון הפוליסה המפורשת.

מבוטחים רבים, ובכלל זה גם ועדי בתים, טועים לחשוב כי תביעת ביטוח היא סוג של תהליך אוטומטי, המתחולל מתוקף ההתרחשות ומתקדם מתוקף הנוהל. זה כמובן ממש לא כך – על אירוע ביטוחי יש לדווח לגורם המבטח, כדי שניתן יהיה להניע תהליך תביעה אפקטיבי. יתרה מזאת, הדיווח צריך להיות מיידי.

חובת דיווח על אירוע ביטוח

חובת הדיווח על אירוע ביטוחי מעוגנת בחקיקה וכלולה במפורש בפוליסה. העדר דיווח, כלומר, אי קיומה של חובת הדיווח יכול לשמש את הגורם המבטח (חברת הביטוח) כסיבה לדחיית התביעה, או לתשלום חלקי (בהתאם לפוליסה ולנסיבות).

חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981

מקרה לדוגמא מתחום ביטוח רכב

חובת דיווח על שינוי מהותי

בנוסף לחובת הדיווח על אירוע ביטוחי, חלה על המבוטח (ועד הבית, במקרה שלנו) גם חובה לדווח על שינוי מהותי שעשוי להשפיע על הכיסוי ועל הפוליסה.

דוגמאות לשינוי מהותי:

 • הוספת שטחים ציבוריים.

 • שינוי בייעוד של חדר אירוח.

 • התקנת מערכת בקרת אש.

 • שיפוץ בבניין.

 • נזקים למעטפת ו/או לעמודי תמיכה.

 • שינויים בכמות הדירות (דירות מפוצלות).

 • הסבה של דירות מגורים למשרדים/מסחר.

 • תאונות ונזקים לדיירים/אורחים.

למי מדווחים?

קל ופשוט, אם אתם מבוטחים אצלנו אתם מדווחים לנו בערוצי התקשורת הרגילים. כל השאר עלינו.
במקרה של אירוע ביטוחי, צוות הסוכנות יסייע וינחה אתכם בכל הקשור להכנת ולהגשת תביעת ביטוח, במידה ויידרש.
במקרה של שינוי מהותי, צוות הסוכנות יציע לכם פתרונות מתאימים.

לסיכום

 • יש לדווח בהקדם אפשרי (רצוי מיידית) על כל אירוע שעשוי להתפתח לתביעת ביטוח, או מצד ועד הבית (המבוטח) או מצד שלישי שנפגע.

 • יש לדווח בהקדם אפשרי (רצוי מיידית) על כל שינוי מהותי שעומד להתרחש, או כבר התרחש בבניין המבוטח.

 • חובת הדיווח עובדת לטובתכם, שכן היא מגינה על זכויותיכם בפוליסה.

×