גג הבניין – על אחריות ועל בטיחות

לוועד הבית יש אחריות תפעולית על גג הבניין, חלק מזה היא הדאגה לבטיחות.
חשוב לדעת

עיון בשיחות המתנהלות בקבוצות של דיירי בתים משותפים מגלה שיחות רבות בנושא הכניסה לגג הבניין. חלק גדול מהתלונות, והדיונים בעקבותיהן, נוגע לכך שהגישה לגג כרוכה בקשיים. כלומר, דלת הכניסה לשטח הגג סגורה ונעולה, ומי שנדרש להגיע לגג לצורך טיפול בעניין כלשהו – מזגן, נזילה כד' – מוצא את עצמו מתוסכל.

התלונה הזאת מובנת, אך מצד שני יש לתת משקל לסיכונים במצב של גישה פתוחה לגג, בעיקר סיכוני בטיחות, בעיקר לילדים. במילים אחרות, המצב בו דלת הכניסה לגג נעולה הוא מצב בריא.
אלא שהוראות הבטיחות של רשות כיבוי והצלה מחייבות שהדלת תהיה פתוחה.

אז בואו נעשה קצת סדר בגג.

גג הבניין – אחריות ובטיחות

האם לוועד הבית יש אחריות משפטית לבטיחות בגג?

בהיסטוריה המשפטית של ישראל יש לא מעט מקרים בהם ועד בית נתבע בגין אחריותו לכאורה לאירועים בגג הבניין. הפסיקות היו שונות בהתאם לנתונים הייחודיים של כל מקרה, לפיכך לא נוכל להצהיר דבר בעניין אחריות משפטית חד-משמעית, אבל דבר אחד אפשר לומר בוודאות – כל ועד בית עלול למצוא את עצמו תחת תביעה בגין התרחשות שהתחוללה בגג הבניין. כאמור, היו דברים מעולם.

לכן, כל ועד בית צריך לקחת בין שאר שיקוליו כמה ענייני בטיחות הקשורים לגג הבניין, ולפעול כאילו יש לו אחריות משפטית, על כל צרה שלא תבוא.

התייחסות לסיכוני בטיחות בגג כוללת את הדיירים, אורחים וגם עובדים שונים – ניקיון, זיפות, מתקיני דודים וכד'.

בטיחות בגג – נקודות למחשבה

 • לוועד הבית יש כמובן אחריות תפעולית על גג הבניין, בהיותו שטח ציבורי. כשלים תפעוליים, בכלל זה אי הקפדה על ניקיון, עלולים להיות הגורם לתאונה כלשהי (לדוגמה, החלקה). לכן על ועד הבית להתייחס לאחריות התפעולית שלו כאל אחריות בטיחותית.

 • פתרונות בטיחות בגג עשויים לכלול את המעקה, שליטה בדלת הכניסה לגג (ראו הרחבה בהמשך), וידוא שאין חפצים ומתקנים רופפים, שאין חפצים שמאפשרים "להתגבר" על המעקה.

 • מומלץ (מאוד) להתייעץ עם מומחי בטיחות בכל הקשור למעקה, לאפסון חפצים ועיגון מתקנים.

 • כאשר מתבצעות עבודות שונות בגג – למשל התקנת דוד או מזגן – על ועד הבית לוודא כי הביצוע עומד בתקנים מקצועיים ובטיחותיים.

 • חשוב לידע את הדיירים בכל הקשור לבטיחות בגג.

דלת הכניסה לגג – תמיד פתוחה

כאמור, דלת הכניסה לגג מהווה מוקד לדיונים ולוויכוחים רבים בין דיירים לבין הוועד. לכן, כדאי לקבוע נהלים ברורים בנושא. לדוגמא:

 • דלת הגג חייבת להיות פתוחה עפ"י הנחיות כיסוי והצלה

 • אין לעשות שימוש בגג ללא הודעה לגורם אחראי כלשהו – שוער, חבר ועד וכד'

 • לילדים עד גיל מסוים אסור לצאת לגג ללא ליווי של מבוגר

 •  הורים לילדים חייבים להנחות את ילדיהם לגבי המותר והאסור בכל הקשור לגג

הדלת המובילה לגג (מחדר המדרגות) צריכה לעמוד בתקנים ובדרישות של בטיחות אש. ההנחיות כוללות מידות, אפשרויות פתיחה וסגירה אל הגג וממנו, שילוט ועוד, והן משתנות בהתאם לגובה הבניין ומספר הדירות.
לכן, יש להתייעץ עם שירותי לוחמי האש המקומיים. ניתן לקבל מידע על הדרישות לדלת הגג באתר כבאות והצלה של הממשלה – תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008.

היבטי ביטוח

בביטוח בית משותף (ביטוח ועד בית) יש שלושה כיסויים שיש לתת עליהם את הדעת ולבדוק האם הכיסוי תואם את מידת הסיכון:

 • כיסוי נזקי צד ג'

 • כיסוי חבות מעבידים

 • כיסוי אחריות אישית

אנחנו לשירותכם.