קייטנה בבית משותף – יש מצב

ניתן להפעיל קייטנה בבית משותף, והרשויות המקומיות אף מעודדות זאת. מה אומר החוק? מה חשוב לזכור? מהו הביטוח הדרוש?

לקראת הקיץ שבפתח עולה הצורך של משפחות בסידור לילדים בזמן חופשת הקיץ. בבתים משותפים בהם יש ילדים רבים, עשויה לעלות הדילמה של הפעלת קייטנות בבניין או בדירות.

קייטנה בבית משותף – מה אומר החוק?

על פניו, הפעלת קייטנה כפופה לכל התקנות והדרישות החלות על ניהול עסק בבית משותף. במילים אחרות, באופן עקרוני מותר להפעיל קייטנה בבית משותף, אך יש לעשות זאת עפ"י הוראות החוק.
במקרים רבים, הקפדה על הנחיות החוק כלשונן מהווה מכשלה בפני הורים בבית משותף, שמעוניינים להפעיל קייטנה פנימית, שיכולה לפעול כעסק (תמורת תשלום) אך בעיקרה היא שירות פנים קהילתי.

בנושא הייחודי של קייטנות, קיימת גמישות מסוימת. לדוגמא, רשויות מקומיות רבות מעודדות קייטנות ביתיות, ומקילות על הדרישות להיתר עסקי, תוך מגבלה על כמות הילדים בקייטנה (עד כ-10). הנימוק לכך הוא, שקייטנה מסוג זה כמוה כמשפחה ברוכת ילדים.

לכן, ההמלצה לוועדי בתים בהם יש דרישה להפעלת קייטנות פנימיות, היא לנסות להסדיר את העניין במסגרת הפנימית של הוועד והדיירים, ולהגיע להסכמות בנוגע לאופן הפעלת הקייטנה תוך פגיעה מינימלית באיכות החיים של הדיירים.

מה חשוב לזכור ולעשות?

אם החלטתם על היתר לקייטנה בבית המשותף, ויש לכך הסכמה של הדיירים, גם אז יש לבחון את הדברים מול דרישות החוק ומול הרשויות המקומיות, ולו כדי למנוע הפתעות ומצבי אי בהירות בהמשך. יש לשים דגש על בדיקת ההנחיות לגבי מספר הילדים וחלוקת האחריות בין המדריכים, וכן על דרישות לגבי ציוד ובטיחות.

כל קייטנה מכל סוג שהוא, בכלל זה קייטנה ביתית, חייבת להגיש לאישור את התוכנית הפדגוגית של הקייטנה. את התוכנית יש להגיש למפקח על הקייטנות, במחוז שלכם במשרד החינוך.
מידע על קייטנות באתר משרד החינוך

הכיסוי הביטוחי לקייטנה

בכל מצב יש להבטיח כיסוי ביטחי הולם – לילדים, להורים, לצוות, לדירה ולרכוש. הכירו את האפשרויות:

    • ביטוח עסקי לתקופה של חודשיים

    • ביטוח מבנה וביטוח תכולה – יתכן כי יידרשו התאמות לצורך הקייטנה, או פוליסות במסגרת עסקית.

    • ביטוח צד ג' מורחב – כיסוי לנזקי גוף ורכוש שנגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מפעילות הקייטנה.

    • ביטוח חבות מעסיקים – כיסוי לנזקי גוף שנגרמו לצוות הקייטנה.

    • ביטוח תאונות אישיות

לתשומת לבכם! פוליסת ביטוח ועד הבית שברשותכם אינה מכסה פגיעות גוף של ילדים בפעילות קייטנה המתקיימת בבית המשותף.

צוות בר-עוז לשירותכם בייעוץ בכל הקשור לביטוח קייטנות במרחב הציבורי ובדירות פרטיות.

ילדים משחקים בלגו – קייטנה בבית משותף