בית כנסת בבית משותף – האם זה אפשרי?

האם ניתן להשתמש בשטח ציבורי בבית משותף כדי להפעיל בית כנסת? האם מותר להפעיל בית כנסת בדירה בבית משותף?

בכל הקשור להפעלת בית כנסת בבית משותף, קיימים כמה מצבים אפשריים:

 •         בית כנסת קבוע בשטח ציבורי כגון חדר דיירים

 •         בית כנסת זמני בשטח ציבורי

 •         בית כנסת בדירה

המכנה המשותף לכל המקרים הוא, שכולם אסורים ללא הסכמה של רוב בעלי הדירות – לפחות 51% מבעלי הדירות. זה תקף גם להפעלה חד פעמית או לתקופה קצובה.
כאשר מדובר בהפעלה קבועה, כולל בסופי שבוע בלבד או בחגים בלבד, יש לעגן את ההסכמה בתקנון ועד הבית.

שלט בית הכנסת

הפעלת בית כנסת בשטח ציבורי בבית משותף

 •          ניתן להשתמש בחדר דיירים, או שטח ציבורי אחר, לצרכי בית כנסת.

 •          אפשר להגדיר את מועדי הפעילות – ימים ושעות. לדוגמא, ניתן לאשר פעילות רק לימי שישי ושבת וחגים.

 •          החלל המשמש כבית כנסת יכול לשמש גם לייעוד המקורי שלו בעת שבית הכנסת אינו פעיל.

 • ניתן לייעד את בית הכנסת לשימוש הדיירים בלבד, ולאסור כניסה של זרים, כולל שכנים.

הפעלת בית כנסת בדירה בבית משותף

 •          הפעלת בית כנסת בדירה נחשבת לשימוש חריג, עפ"י חוק המקרקעין, ולמעשה מדובר בעבירה פלילית. 

 •         אין צורך בסממנים מובהקים של בית כנסת – ארון קודש, חזן, רב וכד' – כדי לאפיין פעילות כחריגה. מספיק שמתקיימת התכנסות קבועה של מתפללים.

 • על מנת להפעיל בית כנסת בבית משותף יש לקבל את הסכמת הדיירים (ברוב מוחלט) וגם אישור של הרשות המקומית לשימוש חריג בדירה.

איך משפיע קיומו של בית כנסת על ערך הדירות?

הדברים משתנים בין אזורי מגורים דתיים לבין אזורי מגורים חילונים או מעורבים.

 • באזורים דתיים קיומו של בית כנסת בבית המשותף או בסמוך לו לרוב תורם לעליית ערך הדירות.

 • באזורים חילונים או מעורבים, קיומו של בית כנסת ייתכן ומשפיע על ערך הדירות, תלוי באופי השכונה ותושביה.

כאמור, הפעלת בית כנסת בבית משותף היא, בסופו של דבר, החלטה של הדיירים. יחד עם זאת לוועד הבית כדאי להיות מוכן למקרים מיוחדים, כגון אלו שחווינו בימי הסגרים בשל הקורונה.

הפעלת בית כנסת – היבטי ביטוח

היה והוחלט (בהנחה כי קיימים כל האישורים הדרושים כחוק) לקיים פעילות בית כנסת בבית משותף – בשטח ציבורי או בדירה – יש לרכוש ביטוח צד ג' נפרד עבור הפעילות. כיסוי צד ג' בביטוח הקיים אינו תקף עבור פעילותו בית הכנסת.

כאשר בית הכנסת פועל בשטח ציבורי, האחריות לביטוח צד ג' היא על הוועד. בדירה האחריות על בעלי הדירה.