ביטוח לפרויקטי תמ"א 38

פרויקטי תמ"א 38 נחשבים לבעלי רגישות ביטוחית גבוהה, ומחייבים התייחסות מיוחדת לכל הכיסויים בפוליסת עבודות קבלניות

פרויקט תמ"א 38במסגרת החזרה לשגרת כלכלה, בכפוף למגבלות 'התו הסגול', ניתן אישור גם לביצוע של פרויקטי תמ"א 38.
אם אתם בעיצומו של פרויקט תמ"א, שנעצר בגלל הקורונה, או בתכנון של פרויקט כזה, כדאי לדעת כמה דברים אודות הביטוח הדרוש.

לתשומת לבכם! הכיסוי הביטוחי לפרויקט תמ"א 38 הוא באחריותו של הקבלן המבצע, כאשר אתם זקוקים רק לביטוח הרגיל לבניין.

מהו ביטוח פרויקטי תמ"א 38?

ביטוח פרויקטי תמ"א 38, הן לפרויקטי הריסה ובנייה מחדש והן לפרויקטי שיקום וחיזוק, מבוצע במסגרת פוליסת 'כל הסיכונים' לביטוח עבודות קבלניות, המותאמת לסיכונים של פרויקטי תמ"א ולתנאים של כל פרויקט.
הפוליסה של הקבלן המבצע (בעל הפוליסה) צריכה לכלול את ועד הבית.
חשוב לרשום את הכתובת המדויקת של הבניין ואת שמות הדיירים בבניין.

באופן כללי פרויקטי תמ"א נחשבים לבעלי רגישות ביטוחית גבוהה, משום היותם מבוצעים במרחבים צרים וצפופים, עם מגבלות תנועה, וכמובן נוכחות של אוכלוסייה פעילה. רגישויות אלו, הטומנות בחובן גם סיכונים, מחייבות התייחסות מיוחדת לכל אחד מהמרכיבים של פוליסת ביטוח עבודות קבלניות.

בתקופה זו של אי ודאות כלכלית, לכיסויים מסויימים, כגון צד ג' ואובדן רווחים, יש צורך בדגש נוסף. לדוגמא: אנו ממליצים כי כיסוי צד ג' יהיה בהיקף של למעלה מ-1 מיליון ש"ח.

הכיסויים בביטוח עבודות קבלניות

  • כיסוי לעלות ההקמה מחדש של פרויקט בתקופת הבניה.
  • ציוד, חומרי גלם, סחורה, תוצרים (העבודות עצמן) וכד'.
  • שבר מכני.
  • חבות מעסיקים – כיסוי לתביעות עובדים שנפגעו בתאונות עבודה.
  • צד ג' – לנזקי גוף או רכוש שנגרמו לצד שלישי באירוע תאונתי.
  • אחריות מקצועית – הקבלן המבצע, מומחים ובעלי מקצוע בפרויקט.
  • חבות מוצר/תוצר – סיכונים שונים לאחר תום הפרויקט.
  • אובדן רווחים.
  • צמ"ה – הרחבות לציוד מכני כבד.
  • נזקי טרור.

חשוב לדרוש: אישור קיום ביטוח

אישור קיום ביטוח הוא מסמך שמנפיקה חברת הביטוח עבור מבוטח, כדי שיוכל להציגו בפני לקוחותיו. דרישה זו נפוצה בעיקר בביטוחים מסחריים שונים, והיא מקובלת ואף מתחייבת בפרויקטי בנייה, ובמיוחד בפרויקטי תמ"א. במקרים רבים אישור קיום ביטוח הוא תנאי סף לזכייה במכרזים.

מטרתו של אישור קיום ביטוח היא להבטיח לכם – ועד הבית, לקוחותיו של הקבלן המבצע – שקט נפשי מירבי, עם הוכחה כי חברת הביטוח עומדת מאחורי הפוליסה, וכי היא מכסה את כל מה שצריך ונבדקה עד הפרט האחרון.
מכיוון שבפרויקט תמ"א יש, בדרך כלל, המון סיכונים ייחודיים, נחיצותו עבורכם היא משמעותית ביותר.

אחד היתרונות החשובים באישור קיום ביטוח הוא אי יכולתו של הקבלן לבטל את הפוליסה או כיסויים הכלולים בה, מבלי שחברת הביטוח תודיע לכם על כך זמן מראש.

חשוב לדעת: כיסוי לדירות הדיירים

בפרויקטי שיקום ללא הריסה (תמ"א 38-1) הקבלן נדרש לכלול בפוליסה גם את בעלי הדירות בבניין, הנחשבות 'רכוש סמוך'. כיסוי זה הינו חלקי בלבד (עד כ-10%) ויש להתייחס לערך בניית המבנה בפוליסה.

אנחנו לשירותכם בייעוץ בכל הקשור לדרישות הביטוח מהקבלן וצרכי הביטוח שלכם, במסגרת פרויקט תמ"א 38.