חדר דיירים – מה מותר ומה אסור?!

חדר דיירים בבית משותף נמצא באחריות הוועד ונכלל בכל הכיסויים הביטוחיים של הוועד, למעט כאשר מתקיימת פעילות מסחרית

חדר דיירים לאירועים

 

בבתים משותפים רבים, במיוחד כאלה שנבנו בעשורים האחרונים, יש 'חדר דיירים', המשמש לפעילויות שונות של הדיירים.

עפ"י חוק המקרקעין, בכל בית משותף חייב לפעול אחד מן הגופים האלה.

חדר דיירים לאירועים

מה מעמדו של חדר הדיירים ומהי אחריות הוועד?

חדר דיירים הינו חלק מהשטחים הציבוריים בבניין המשותף, ולפיכך הוא נמצא באחריותו של ועד הבית, כמו כל שטח ומתקן ציבורי אחר בבניין. הוועד מחויב לדאוג לניקיונו של חדר הדיירים, הריהוט והציוד שבתוכו, ולתפקודו התקין ולזמינותו לטובת הדיירים.

הוועד רשאי להציע תקנון לפעילות חדר הדיירים ולהביאו לאישור אסיפת הדיירים. התקנון יכול לכלול סוגי פעילויות, שעות פעילות, הסדרים להזמנת מועדים לשימוש ועוד.
לדוגמא: ניתן לקבוע כי חדר הדיירים הינו לשימוש הדיירים בלבד, ואין לקיים בו אירועים לחברים או קרובי משפחה.

אילו פעילויות ניתן לקיים בחדר דיירים?

הפעילויות מתחלקות לשלושה סוגים עיקריים:

  • פעילויות פרטיות של אחד הדיירים – יום הולדת, מפגש משפחתי, או אירוע פרטי אחר.
  • פעילויות של הוועד או מטעמו לטובת כלל הדיירים – חוגים, הרצאות וכד'.
  • פעילויות של הדיירים עצמם – אירועים של כלל הדיירים, אסיפות וכד'

אילו פעילויות אסורות בחדר הדיירים?

בחדר דיירים אסור לקיים פעילות מסחרית. האיסור חל הן על הוועד והן על הדיירים. כלומר, הוועד אינו יכול להשכיר את חדר הדיירים, ולו באופן חלקי, לגורם מסחרי כלשהו. באותה מידה, דייר אינו יכול להשתמש בחדר דיירים לצורך פעילות מסחרית או עסקית.

ניתן לקיים בחדר הדיירים פעילויות בתשלום, ובלבד שהן לטובת הדיירים.
לדוגמא: הופעת אמן בתשלום במסיבת יום הולדת פרטית, המתקיימת בחדר הדיירים, אינה נחשבת לפעילות מסחרית. כך גם פעילות של הוועד, לדוגמא הרצאה בתשלום לדיירים, אינה נחשבת לפעילות מסחרית.

לתשומת לב: פעילות ללא תשלום (חינם) שאינה מיועדת לדיירי הבניין בלבד, נחשבת לפעילות מסחרית בפועל, ולכן היא אסורה. כלומר, לא ניתן לקיים בחדר הדיירים הרצאות לכל השכונה, גם אם הן חינם.

היבטי ביטוח של חדר הדיירים

חדר הדיירים, כמו כל שטח ציבורי אחר בבניין, נכלל בכיסויים הביטוחיים של הוועד – ביטוח מבנה, ביטוח צד ג', ביטוח חבות מעבידים.
יחד עם זאת, חשוב לדעת כי פעילות המוגדרת כמסחרית אינה מכוסה. כל נזק שייגרם לחדר עצמו או לאורח, במסגרת פעילות מסחרית לא יכוסה ע"י הביטוח.

במידה והדיירים מסכימים לכך שתתקיים פעילות מסחרית בחדר דיירים, יש לאשר זאת באסיפת דיירים כחלק מתקנון החדש. כמו כן יש לוודא כי הפעילות המסחרית מכוסה במסגרת ביטוחית מתאימה.

חשוב כי ועד הבית יקבע הסדרים ברורים לפעילות בחדר הדיירים, ויעקוב באופן שוטף אחרי הפעילות בו בהתאם לתקנון. שלא יהיו הפתעות.