תזכורת: משימות ועד הבית לסוף השנה האזרחית

31 בדצמבר הוא תאריך מחייב עבור ועד הבית. אל תחכו לרגע האחרון

לוח שנה – 31 בדצמבר, תזכורת לוועד הביתלקראת סוף השנה האזרחית, ב-31 בדצמבר, יש לוועד הבית שורה של משימות לטיפול. ריכזנו עבורכם את המשימות הרלוונטיות למרבית ועדי הבתים, אם לא לכולם.

דו"ח כספי

החוק מחייב את ועד הבית לבצע דו"ח כספי אחת לחצי שנה. בסוף השנה נדרש הוועד להציג את הדו"ח הכספי השנתי באסיפת הדיירים השנתית.
עריכת הדו"ח כולל סגירת קצוות בכל הקשור לחשבוניות כנגד הוצאות, קבלות כנגד תשלומי הדיירים, דו"ח הוצאות והכנסות, ומצב חשבון בנק.

אסיפת דיירים שנתית

החוק מחייב לקיים אסיפת דיירים לפחות אחת לשנה, בה יוצג הדו"ח הכספי. עניין נוסף שנדון באסיפת הדיירים הוא המשך פעילותו של ועד הבית, או בחירת ועד בית חדש.
כדאי, כמובן, לנצל את האסיפה להעברת הצעות והחלטות חשובות, במיוחד כאלה הקשורות בתקציבים.

לאסיפת הדיירים השנתית יש כללים וחשוב להקפיד עליהם, על מנת להבטיח את תוקף ההחלטות שיתקבלו בה.
ניהול אסיפת דיירים – מידע באתר המשפטי 'כל זכות'

תוכנית שנתית

על מנת שאסיפת הדיירים השנתית תהיה יעילה, כדאי לבוא אליה מוכנים עם תוכנית עבודה לשנה הבאה. ככל שצרכי הבניין לשנה הקרובה מורכבים יותר – לדוגמא, צורך בביצוע שיפוץ – ההכנה צריכה להיות מדוקדקת יותר.

הפקדות לפנסיה

ועד בית שמעסיק עובדים שונים מחויב להשלים את כל ההפקדות לתוכניות הפנסיה של כל העובדים.

רשימה קצרה, אבל הרבה עבודה. אל תחכו לרגע האחרון.