האם ניתן לחייב בעלי דירות בתשלום עבור שיפוץ אסתטי בבניין?

פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל-אביב נותן מענה תקדימי לאחת הסוגיות הוותיקות שבין ועדי בתים לבעלי דירות

שוב אנחנו מבאים לכם פסק דין שיש בו עניין רב מאוד לוועדי בתים. הפעם מדובר בפסק דין שהתקבל בהליך ערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי בת"א, על פסיקה של המפקח על רישום המקרקעין.

לפסק הדין יש מספר היבטים חשובים. הפעם אנחנו מתמקדים בעניין המרכזי של הדיון, הן מול המפקח והן מול בית המשפט – האם שיפוץ אסתטי הוא במסגרת סמכויות הוועד.

בית משותף בשיפוץ אסתטי

תקציר הרקע

בבית ישן (12 דירות) בתל-אביב, שנבנה בשנות ה-60 שהמאה העשרים ומעולם לא בוצע בו שיפוץ, הוחלט על ביצוע שיפוץ שכלל, בין השאר, גם טיפול באסתטיקה החיצונית של הבניין. ההחלטה התקבלה ע"י ועד הבית, בהסכמת כל בעלי הדירות למעט אחד.

כאשר הדייר הנ"ל נדרש לשלם את חלקו בעלות השיפוץ הוא סירב בטענה כי שיפוץ אסתטי אינו חיוני לאחזקת בית משותף ולכן אינו בסמכותו של ועד הבית להכריח בעלי דירות לקחת בו חלק.

הערכאה הראשונה בעניינים אלה היא המפקח על המקרקעין שיש לו סמכות לפסוק בענייני בתים משותפים. פסיקת המפקח היתה לטובת הוועד. בעל הדירה ערער על הפסיקה בפני בית המשפט המחוזי.

פסיקת בית המשפט המחוזי

בית המשפט המחוזי דחה את הערעור של בעל הדירה. לפסיקה זאת משמעויות חשובות מאוד עבור ועדי בתים ובעלי דירות בבתים משותפים.

  • טיפול בהיבטים אסתטיים של הבית המשותף הם חלק מאחזקתו.

  • שיפוץ שהינו בסמכות הוועד יכול לכלול טיפול בעניינים של נראות ואסתטיקה.

  • העברת מזגנים וקביעת מיקום למזגנים עפ"י שיקולים אסתטיים הינם בסמכות הוועד.

  • הוצאות העברת מזגנים הינם חלק מעלות השיפוץ וחלות על כל הדיירים.

ציטוטים מפסק הדין

"יטען הטוען – כפי שטען המערער – האם יכול הרוב לחייב ולכפות הוצאה גבוהה על המיעוט – ולכך אשיב – כי באיזון הנכון, כפי שנקבע במסגרת החוק – "כן". זו נובעת ראשית מלשונו של החוק"

"לשונו של החוק, המדברת על שמירה על המצב של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת סיום הבנייה, אין בה הגבלת התחזוקה רק למפגעים בטיחותיים. ההיפך, מתוך לשונו של הסעיף עולה הכללת כל הוצאה שיש בה כדי לשמר את המצב ובכלל זאת גם הוצאות אסתטיות. כך ולשם הדוגמא – ברי כי במסגרת המינוח תיכלל עבודה לצביעת חדר המדרגות או לשיקום החזיתות – והכל גם מקום בו מדובר בהוצאה לשם שמירת מצבו האסתטי של הבית ותו לא"

"מתוך המינוח 'אחזקה' נמצאתי למדה כי כוונת המחוקק היא לתחזוקה שוטפת של הרכוש המשותף, כך שזה לא יגיע למצב בו הבית מט ליפול, שאז שיקומו יגרור הוצאה גבוהה עשרות מונים ובהתאמה לכך הרי שכל הוצאה שיש בה כדי להעמיד הבית המשותף במצב בו היה בעת סיום הבנייה, נכנסת על פניו לגדר לשונו של החוק"

מובן כי בכל שיפוץ, כולל שיפוץ אסתטי, מומלץ להתכסות בביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות.