עבודות בבניין: ביטוח כל הסיכונים לקבלנים

בכל פרויקט בינוי או שיפוץ בבניין, בין אם בשטח ציבורי ובין אם בשטח פרטי, כדאי (מאוד) שיהיה ביטוח כל הסיכונים (ביטוח עבודות קבלניות)

בגיליון הקודם של מידעון בר-עוז דיברנו על עבודות שיפוץ בדירות בבניין המשותף. המיקוד היה בדרישות של הוועד מן הדיירים המשפצים לגבי מטרדים שונים וכמובן לגבי ביטוח. הדגש היה על ביטוח כנגד נזקים לרכוש משותף כתוצאה מעבודות השיפוץ, עניין שחשוב מאוד כמובן לוועד הבית.
בגיליון זה אנו מתמקדים בפתרון הביטוחי הנדרש מהקבלן המבצע – ביטוח 'כל הסיכונים לקבלנים', המוכר גם בשם ביטוח 'עבודות קבלניות'.

כובע עבודה – ביטוח כל הסיכונים לקבלנים

מתי כדאי ביטוח כל הסיכונים לקבלנים?

 • בכל פרויקט בינוי או שיפוץ שמוזמן ע"י הוועד – באחריות הוועד לוודא כי הקבלן המבצע מצויד בביטוח המתאים, לכלל הסיכונים האפשריים בפרויקט.
 • בכל פרויקט של שיפוץ דירה בבניין – באחריות הדיירים לוודא קיומו של הביטוח אצל הקבלן המבצע. כאמור, ועד הבית רשאי לדרוש ביטוח כזה במסגרת התקנון.

ביטוח כל הסיכונים לקבלנים – נקודות עיקריות

 • ביטוח כל הסיכונים לקבלנים הוא למעשה מערך של כיסויים כנגד שורה של סיכונים אפשריים בפרויקטי בנייה. לכל פרויקט ניתן להתאים סל כיסויים ייחודי. רכישת הסל המלא מגינה כנגד כל הסיכונים, ומכאן שמו של הביטוח.
 • מדובר באחד הביטוחים המורכבים ביותר בתחום העסקי, מכיוון שכל פרויקט הוא למעשה עולם סיכונים ייחודי, הדורש סל כיסויים ייחודי. המורכבות גבוהה במיוחד כאשר מדובר בפרויקטי תשתית ובנייה ענקיים, אבל כאשר מדובר בשיפוץ של דירה בבית משותף המורכבות כמובן פחותה.
 • הפוליסה יכולה לכלול גם ספקים וקבלני משנה.

הכיסויים האפשריים בביטוח כל הסיכונים לקבלנים

 • עלות הקמה מחדש של פרויקט

 • נזק לציוד, חומרי גלם, סחורה, תוצרים (העבודות עצמן) וכד'. הנזקים המכוסים: אש, פגעי טבע, גניבה, שבר, מהומות ופרעות, שביתות השבתות, נזק בזדון ועוד.

 • חבות מעסיקים – לתביעות עובדים שנפגעו.

 • צד ג' – לנזקי גוף או רכוש באירוע תאונתי.

 • אחריות מקצועית.

 • חבות מוצר/תוצר – כולל לסיכונים לאחר תום הפרויקט.

 •  אובדן רווחים.

 •  צמ"ה – הרחבות ציוד מכני כבד.
 • ביטוח שבר מכני – בפוליסה נפרדת או כהרחבה לפוליסה הקבלנית.
 • נזקי טרור.

למה זה חשוב לוועד הבית?

 • למנוע מצבים בהם הוועד צריך להתמודד מול תביעות של ניזוקים

 • להבטיח כיסוי לנזקים לרכוש ציבורי בבניין כתוצאה מעבודות בנייה ושיפוץ

 • לצמצמם את הסיכון למצבי סכסוך שעלולים לפגום במרקם החיים בבניין