איך פסק דין בנוגע למלון דירות נוגע לוועד הבית?

אי אפשר להשוות בניין עם מלון, דירות מלון ודירות פרטיות לבית מגורים רגיל. ובכל זאת, מדובר בפסק דין חשוב

איזה נושא מעסיק את ועדי הבתים, בישראל וכנראה בעולם כולו, יותר מכל נושא אחר? ניחשתם נכון, תשלום וגבייה של דמי ועד הבית. גם אנחנו עסקנו בכך במידעון בר-עוז מספר פעמים.

כיצד לפעול מול "סרבני תשלום"?

פטיש משפט – פסק דין שמעניין ועדי בתים

דמי ועד בית הם עניין מוגן

כלומר, בעלי דירות אינם יכולים לסרב לשלם דמי ועד בית. למעשה מדובר בעבירה.
זה אומר שלרשות הוועד יש כלים, חלקם אגרסיביים, לכפות את התשלום על בעלי הדירות. אחד הכלים הוא רמה משפטית ייחודית, באמצעות המפקח על המקרקעין במרחב המוניציפלי, שמאפשרת טיפול מהיר וממוקד בסכסוכי תשלום שצריכים להגיע לדיון משפטי. כן, כן, לענייני ועד הבית יש ערכאה משפטית ייחודית, עם סמכויות.

מה קובע החוק?

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (סעיפים: 58 ו-62)

עד כמה יש הקפדה בנושא תשלומי ועד בית ניתן ללמוד מפסק דין שהתקבל לאחרונה ע"י המפקח על המקרקעין במשרד המשפטים. מדובר בדיון שנמשך כ-5 שנים, החל משנת 2018 וכלל תביעות הדדיות בין הצדדים.

מצד אחד מדובר במקרה חריג מאוד, שאינו נוגע לרוב גדול של ועדי הבית בישראל, שכן מדובר בבניין שמכיל גם מלון, גם מלון דירות וגם דירות פרטיות. כלומר, מרבית העניינים בהם מטפל הוועד באותו בניין (מלון השרון) שונים בתכלית מאלה שמטפל ועד בבית מגורים בלבד.

יחד עם זאת, כפי שנקבע בערכאה המשפטית, ועם כל המורכבות של דירות מלון וחדרי מלון שאינם דירות מגורים, עדיין לוועד יש כוח ועדיפות בנושא תשלומי הוועד.

פסק הדין קבע כי כדי לשנות את התשלומים על בעלי הדירות לדאוג לשינוי מתאים בתקנון הבניין, והם אינם יכולים לעשות דין לעצמם בנושא גובה התשלומים. ללא כל ספק, בכל הקשור לבנייני מגורים "רגילים" כמו אלה שרובכם אחראים להם, הדברים אף יותר ברורים ונוקשים.

לכתבה אודות פסק הדין בנושא מלון השרון

×