ביטוח קבלנים לדירות בשיפוץ בבית משותף

מקובל לחשוב שאחריות על ביטוח קבלנים בפרויקט שיפוץ דירה היא על הקבלן המבצע, אבל לוועד הבית כדאי שגם בעלי הדירות יצטיידו בביטוח.

בגיליון קודם של מידעון בר-עוז עסקנו בנושא ביטוח קבלנים (ביטוח עבודות קבלניות) בהיבט של צרכי הביטוח של ועד הבית. כתבנו שם בקצרה כי לוועד יש עניין בכך שבעלי דירות ידעו על ביטוח קבלנים. בכתבה זו נרחיב על כך.

שיפוץ בבית משותף

ביטוח קבלנים דרוש בכל שיפוץ בדירה

כל פרויקט שיפוץ, בין אם שיפוץ כולל ובין אם נקודתי כגון שיפוץ מטבח, הוא בפועל פרויקט קבלני שיש בו את כל הסיכונים הכרוכים בפרויקט קבלני. לפיכך, כל הנימוקים מדוע הוועד זקוק לביטוח קבלנים בכל פרויקט במרחב הציבורי, זהים לחלוטין לסיבות בגללן בעלי הדירות זקוקים לביטוח הזה בכל פרויקט שיפוץ בדירתם.

 • נזק פיזי שעלול להיגרם בעת הפרויקט, כולל נזק שמחייב ביצוע של כל הפרויקט מחדש.

 • נזק לציוד או לרכוש של בעלי הדירה המשופצת.

 • נזק לרכוש של צד ג' (בדרך כלל שכנים).

 • נזק לרכוש משותף כגון מעליות.

 • נזקי גוף לצד ג' כגון דיירים ואורחים בבניין.

 • נזקי גוף לעובדים בפרויקט (כיסוי חבות מעסיקים).

מי רוכש את הביטוח?

מקובל לחשוב שהקבלן המבצע אחראי לביטוח קבלנים. זה נכון. לכן, חשוב מאוד לוודא כי הגורמים המבצעים את הפרויקט יהיו מצויידים בביטוח קבלנים מתאים.

יחד עם זאת, כדאי לבעלי הדירה לרכוש בעצמם ביטוח קבלנים לתקופת הפרויקט.

יש לכך שתי סיבות עיקריות:

 • כאשר מועסקים בפרויקט השיפוץ מספר גורמי ביצוע שונים, במקרה של תקלה עדיף שיש ביטוח פרטי ביד מאשר לרדוף אחרי הפוליסות של הקבלנים השונים.

 • למקרה שהקבלן המבצע אינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו או שיש אי שביעות רצון מעבודתו.

המלצות לוועד הבית

 • ועד הבית יכול לחייב בתקנון שימוש בקבלנים המצוידים בביטוח קבלנים.

 • ניתן לחייב בתקנון את בעלי הדירות בשיפוץ להצטייד בביטוח לפרויקט.

 • ניתן לדרוש מסמך "אישור קיום ביטוח" מהקבלנים השונים.

חשוב לזכור! נזק לרכוש משותף,

נזק מסוים לרכוש משותף, שנגרם כתוצאה מעבודות שיפוץ בדירה, יכול להיות מכוסה במסגרת ביטוח בית משותף של ועד הבית. חברת הביטוח של ועד הבית רשאית לתבוע בהמשך את הנזק מבעלי הדירה ו/או הקבלן המבצע. לכן, חשוב שהפרויקט יהיה מכוסה.