הוספת מעלית לבית המשותף

מעלית עשויה להעלות את ערך הדירות בבניין בשיעור של כ-20%. מה חשוב לדעת אם אתם שוקלים פרויקט של הוספת מעלית?

בישראל מותקנות בכל שנה כמה עשרות מעליות בבתים ישנים שנבנו מלכתחילה ללא מעלית. אם אתם שוקלים ביצוע של פרויקט כזה בבניין שלכם, כדאי לדעת כמה דברים.

ראשית, במידה והוחלט על פרויקט הוספת מעלית לבניין יש להתייחס לכך כאל פרויקט בינוי. זה אמנם מובן מאליו אך המשמעויות הן לא תמיד ברורות. אז אנחנו כאן כדי להזכיר.

אנשים במעלית – בית משותף

מדוע כדאי להוסיף מעלית?

 • שיפור איכות החיים של דיירי הקומות העליונות.

 • פתרון לדיירים מבוגרים ו/או נכים.

 • שיפור בטיחות המבנה כתוצאה מחיזוק היסודות.

 • העלאת ערך הדירות בבניין בכ-20%.

כמה עולה פרויקט הוספת מעלית בבניין?

העלות של פרויקט הוספת מעלית לבניין קיים עשויה להגיע לכ-500,000 ש"ח, בהתאם לבניין, לאתגרים ההנדסיים, מצב מערכת החשמל וכד'.
העלות כוללת את בניית פיר המעלית, המעלית עצמה והציוד הנלווה, ואת התאמת מערכת החשמל של הבניין.

לתשומת לב! במידה וחדר המעלית בקומה העליונה משתלב בתב"ע של הבניין – לא חל היטל השבחה.

איך מתכוננים לפרויקט הוספת מעלית?

 • בחירת ספקים בעלי ניסיון ומוניטין, רישיונות מתאימים וביטוחים מתאימים (ביטוח עבודות קבלניות).

 • בדיקת התכנות ליישום בעזרת מהנדסים.

 • תכנון הנדסי מפורט – חשמל, בינוי, התקנה, גימור.

 • תכנון פרויקט מדויק – תקציב ומועד ליישום.

 • קבלת אישור מהדיירים.

מה נדרש כדי לאשר פרויקט הוספת מעלית?

 • תוכנית הנדסית (תקן 24 למעליות).

 • היתר בניה.

 • הסכמה של לפחות 2/3 מבעלי הדירות (יש לקיים אסיפת דיירים).

מי משלם על הוספת מעלית לבניין?

 • פרויקט הבינוי – העלות חלה רק על בעלי הדירות שהסכימו לפרויקט.

 • תחזוקת המעלית – חלה על כל בעלי הדירות, כולל אלו שלא הסכימו לפרויקט. ניתן לקבוע אחרת בתקנון הבניין.

מי יכול להשתמש במעלית הבניין?

כל אחד ואחת רשאי להשתמש במעלית. אמנם קיימות פסיקות שונות וסותרות בעניין זה, אך בסופו של דבר עניין המפתח הוא האכיפה. תכלס אין אפשרות מעשית למשטר שימוש במעלית שבאופן כללי פתוחה לכל. ניתן לקבוע בתקנון התניות שונות לשימוש במעלית.

קיימים מקרים חריגים של מעליות לשימוש פרטי.

×