העסקת עובדי שמירה בבית משותף

לעתים יש צורך בשירותי שמירה בבית המשותף. מתי צריך להעסיק שומרים, האם ניתן להעסיק שומרים חמושים, ומה חובות הוועד לשומרים?

כפי שכבר כתבנו בגיליונות קודמים של מידעון בר-עוז, לוועד הבית יש אחריות על עובדים שמועסקים במרחב הציבורי בבניין.

בדרך כלל מדברים על עובדי ניקיון, עובדי גינון ומיני עובדים מזדמנים. פחות מדברים על עובדי שמירה, בעיקר משום שהצורך בהם בבתים משותפים אינו נפוץ.

שומר בבית משותף

מתי צריך שמירה בבית משותף?

יש מקרים בודדים בהם בבית משותף נדרשת שמירה מתמדת או לתקופה ארוכה, אם כי כיום ניתן לראות שמירה 24/7 בבתי דירות יוקרתיים ומרובי דירות. אבל בדרך כלל צרכי השמירה הם לטווחים קצרים ולצורך נקודתי.

  • אירוע שמתקיים בבית המשותף.

  • הכנות לאירוע כאשר רכוש וציוד נמצאים בשטח.

  • פרויקט שיפוץ.

  • כאשר נוצר נזק כלשהו ורכוש משותף נמצא במצב פרוץ.

  • גל פשיעה מקומי.

  • מהומות או הפגנות.

לתשומת לב! כל זה מתייחס לשומר שאינו חמוש. העסקת שומר חמוש, ולו לשעות ספורות, חייבת באישור ספציפי של קצין משטרה מדרגת רב-פקד ומעלה. יש לחדש את האישור אחת ל-180 ימים.

חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים, התשס"ט-2008

הפעלת שירותי שמירה באופן קבוע, לדוגמא בסופי שבוע, מחייבת אישור של אסיפת דיירים.

חובות הוועד לעובדי שמירה

כל הכללים שחלים על עובדי ניקיון, עובדי גינון ואחרים חלים גם על העסקת עובדי שמירה.

תזכורת: העסקת עובדים בבית משותף

כן, לשקול ביטוח גם לעובדי קבלן

לתשומת לב!!! ועדי בתים רבים לא רוכשים ביטוח חבות מעבידים מתוך מנקודת הבסיס שאצל חלקם העובדים הם קבלני משנה. בתיאוריה זה נכון, יחד עם זאת המציאות שונה.
תיתכן, במקרים מסוימים, תביעה של עובד מסוג זה שנפגע ואז הבניין נותר ללא כיסוי.

ביטוח חבות מעבידים כולל גם כיסוי להגנה משפטית עם ייצוג בבית משפט. כיסוי זה עשוי לעשות את ההבדל כאשר נדרשת הוכחה שמדובר בעובד קבלן.

אנו ממליצים לרכוש את הכיסוי חבות מעבידים מכיוון ולרוב זה הביטוח הכי זול שניתן לרכוש וברוב החברות זה סעיף ללא השתתפות עצמית מה שיכול לעזור לוועד להתגונן מפני התביעה.

×