יש דירות מושכרות בבניין? כמה ענייני ביטוח חשובים

מי אחראי לביטוח בדירה מושכרת?
מה ההבדל בין ביטוח המבנה לביטוח התכולה בדירה שכורה?
מה הכי חשוב לשוכרים?

כמה דירות בבניין שעליו אתם מופקדים כחברי ועד הן מושכרות? המידע הזה כמובן חשוב לכם בתפקוד השוטף, שכן יש הבדל בין התייחסותכם לבעלי דירות לבין התייחסותכם לדיירים שאינם בעלי הדירות. כלומר, באופן עקרוני, כל מי שמשכיר את דירתו בבניין צריך לשתף אתכם בהחלטה בשלב כלשהו.

כדאי שיהיה לכם נוהל כתוב למשכירי דירות וגם לדיירים שנכנסים לדירות המשכרות, כדי לקצר תהליכים ולמנוע בעיות. לדוגמא, בנושא החניה בחניון הבניין.

כדאי גם שיהיו לכם תשובות וטיפים. למשל בתחום של ביטוח דירה מושכרת.

חוזה שכירות – ביטוח דירה שכורה

מי בעצם אחראי לביטוח של דירה שכורה?

ביטוח דירה, כידוע, מורכב משתי פוליסות – למבנה ולתכולה. לכאורה, במצב של דירה ריקה ביטוח המבנה הוא באחריות המשכיר (בעל הנכס) וביטוח התכולה באחריות השוכר (הדייר הזמני) לו שייכת התכולה.

אבל כפי שוודאי כבר הבנתם – הדברים לא כל כך פשוטים.

לפני שנרחיב בהסברים נדגיש: הפתרון האידיאלי הוא שיתוף פעולה בין המשכירים לשוכרים.
במילים אחרות, לבעלי הדירה (המשכירים) כדאי לשתף את השוכרים, בהסכמתם, בביטוח המבנה. ברגע האמת, כאשר יש להפעיל את הביטוח, שיתוף הפעולה מבטיח שקט לכל הצדדים.

ביטוח מבנה לדירה שכורה – 2 אפשרויות לשקט

כאמור, האינטרס הברור בקיומו של ביטוח מבנה לדירה הוא של בעלי הנכס. אבל הניסיון מוכיח כי גם לשוכרים יש אינטרס בקיומו של ביטוח מבנה מטעמם, שכן חברת הביטוח של המשכיר יכולה לתבוע מהם בגין נזקים עליהם שילמה למשכיר שמבוטח אצלה. קוראים לזה 'שיבוב'.

יש מספיק מקרים שהפכו לעימותים ונגררו לבתי משפט, כדי שיהיה כדאי להתאמץ למנוע אותם מראש.

יש שתי אפשרויות:

  • שיתוף השוכרים בפוליסת ביטוח המבנה של המשכיר. זה כאמור הפתרון המומלץ שמגן גם על המשכירים וגם על השוכרים תוך הסכמה בין שני הצדדים וללא עימותים בעת תביעת ביטוח.

  • כל צד מכסה את עצמו באמצעות פוליסה משלו.

בכל אחת מהדרכים כדאי לעגן את הדברים במסגרת חוזה השכירות.

באחריות השוכרים – ביטוח תכולה וצד ג'

בביטוח תכולה הדברים קצת יותר פשוטים; השוכרים צריכים לבטח את רכושם וגם – שימו לב – את הרכוש של בעלי הדירה שנמצא לשימושם ותחת אחריותם, בהתאם לחוזה השכירות.

בנוסף, לשוכרים חשוב מאוד (אולי הכי חשוב) להצטייד בביטוח צד ג' המכסה נזקי גוף שנגרמו למבקרים ואורחים בדירה.