למה צריך גם ביטוח לאומי וגם ביטוח חבות מעבידים?

במקרה של תאונת עבודה, ביטוח לאומי מגון על העובד, וביטוח חבות מעבידים מגן על הוועד.

חדר שירותים – רכוש משותף חלקיכפי שכתבנו כאן בעבר בנושא העסקת עובדים בבית משותף, בין ועד הבית לעובדים שונים בבניין יש יחסי עובד-מעביד, ועל כן חלות על ועד הבית כל החובות החוקיות שחלות על כל מעסיק.
יחד עם זאת, מסתבר כי יש אי בהירות בכל הקשור לתשלומי ביטוח לאומי, ובלבול מסוים בכל הקשור לביטוח חבות מעבידים.

ראשית, כדאי לדעת מהו ההבדל המהותי בין השניים: ביטוח לאומי מגן על העובד, ביטוח חבות מעבידים מגן על הוועד.

ביטוח לאומי – הוועד חייב לשלם לכל עובד

שאלות בנושא ביטוח לאומי לעובדים בבניין – ניקיון, גננות, מציל בבריכה, מטפלים לילדים ועובדים אחרים – צפות ועולות שוב ושוב.

התשובות הן פשוטות וחד משמעיות:

  • ועד הבית חייב לשלם את תשלומי הביטוח הלאומי עבור כל עובד בבניין, שאינו עוסק עצמאי או שאינו עובד של חברה. חובת התשלום נוגעת לכל עובד, בין אם במשרה מלאה או חלקית.
    לגבי עובדים שהם עצמאים או מועסקים ע"י חברה, על ועד הבית לוודא כי האחראים לכך משלמים את דמי הביטוח הלאומי עבורם.
  • על ועד הבית לפתוח תיק בביטוח לאומי עבור כל עובד בבניין. פתיחת תיק ניתן לבצע בסניף הקרוב של ביטוח לאומי. בשלב זה, ועדי בתים אינם יכולים לפתוח תיק באמצעות אתר האינטרנט של ביטוח לאומי.
  • את התשלומים יש לבצע כחוק, לפחות 4 פעמים בשנה עבור כל עובד, או מדי חודש בחודשו.
  • אי ביצוע התשלומים לביטוח לאומי הינו עבירה על החוק הכרוכה בסנקציות.
    בנוסף לקנסות אי תשלום דמי ביטוח לאומי עלול לגרום נזקים שונים לוועד הבית. לדוגמא, גריעת הפרשים מסכומי ביטוח אחרים המשולמים לעובד במסגרת ביטוח חבות מעבידים.

ביטוח חבות מעבידים – הוועד צריך להגן על עצמו

כאשר עובד נפגע בעת עבודתו (תאונת עבודה) הוא זכאי לפיצויים והקלות שונות מביטוח לאומי. כדי לקבל את המגיע לו העובד מגיש תביעה לביטוח לאומי.
יחד עם זאת, הוא רשאי לתבוע גם את ועד הבית בגין נזקי גוף שנגרמו לו כתוצאה מתאונת העבודה. שני הדברים אינם קשורים ואינם תלויים זה בזה.

סכומי התביעות כלי מעסיקים בגין פגיעות בעבודה עשויים להגיע לסכומים גדולים, ולעתים אף אסטרונומיים, בהתאם לחומרת התאונה והפגיעה.
ועד בית שאינו מוגן באמצעות ביטוח חבות מעבידים, יאלץ לשלם בעצמו את הסכומים שנתבעים ממנו ע"י העובד שנפגע.
קיומה של פוליסת חבות מעבידים תטיל את עול התשלום בגין התביעות על חברת הביטוח.

שמרו על העובדים, שמרו על החוק, ושמרו על עצמכם.