אירועים (פרטיים) במרחב הציבורי בבית משותף

כמה דברים חשובים שכדאי לזכור בעת אירועי הקיץ, לקראת אירועי החגים ובכלל – האחריות על הוועד

למרבה הצער נדרש אסון כדי לעורר תשומת לב לענייני בטיחות וביטוח, וכך גברה לאחרונה ההתעניינות בנושאים אלה בכל הקשור לאירועים מרובי משתתפים במסגרת פרטית.

כמה תזכורות לוועד הבית בנוגע לאירועים בבניין:

אירוע בלובי
  • ועד הבית אחראי לאירועים, בכלל זה אירועים פרטיים, המתקיימים במרחב הציבורי בבניין – חדר דיירים, לובי, בריכה, גג וכד'. מומלץ לוועד הבית לדרוש ממארגני האירוע את התוכנית המפורטת, כדי שהוועד יוכל להתייחס להיבטי בטיחות וביטוח.

  • לכל אירוע יכולים להיות היבטי בטיחות ייחודיים, בהתאם לסוג האירוע, מספר המשתתפים ומיקום האירוע. לדוגמא, יתכן כי באירוע מרובה משתתפים בשטח בריכה תתחייב נוכחות של מציל, גם אם האירוע אינו כולל רחצה, על מנת ליהנות מכיסוי ביטוחי. חברות ביטוח יכולות להחריג אירועים בשטח בריכה (ראו סעיף מיוחד בהמשך).

  • נזקי צד ג' בעת אירוע שמתקיים במרחב הציבורי בבניין מכוסים באמצעות ביטוח צד ג' של ועד הבית. הכיסוי תקף לנזקים שנגרמו מרכוש משותף. כיסוי צד ג' לנזקים כתוצאה מהפעילות באירוע יש לרכוש בנפרד ע"י האחראים לאירוע.

  • לאירועים בשטח של בריכה נדרשת הרחבה מיוחדת לכיסוי צד ג'. כמו כן מומלץ לבחון האם גבול האחריות מתאים למאפייני האירוע.

  • נזקים לעובדים באירועים – מלצרים, מציל וכד' – אינם מכוסים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של ועד הבית. חשוב מאוד לוודא כי כל ספקי השירות לאירוע מצוידים בביטוח המתאים.

  • בכל אירוע יש להקפיד על כללי בטיחות אש וחשמל.

  • מומלץ לוועד הבית לעגן בתקנון כללים לקיום וניהול אירועים בבניין. ניתן לכלול בתקנון גם כללים לאירועים במרחב הפרטי.